Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika Klubu „RUCH” Mgowo

 

 

 

 

———————————————————————

Opracowanie Janusz Marcinkowski Płużnica 2008 r.

 Szefowa Klubu „Ruch” Urszula Wróbel przez wiele pracowitych lat prowadziła Klub w Mgowie zapisując wiele ważnych zdarzeń z historii kulturalnej wsi Mgowo. Poniżej na zdjęciu Urszula Wróbel odznaczana za swoja wszechstronną działalność.

 

 Klub był ważnym ośrodkiem kultury w Mgowie. Kierownictwo Klubu, wspólnie z „czynnikiem społecznym” organizowało wiele różnych form pracy kulturalnej, które zostały zapisane w „Kronice…”, a co znajduje swoje odbicie w niniejszym opracowaniu. Kronikarskie zapisy są przechowywane przez córkę Klubowej, p. Wiesławę Miastkowską, której za ich udostępnienie Serdecznie Dziękuję!

 

 Orginalna strona z kroniki Klubu „Ruch” Mgowie z zapisami.

 

 Kronika działalności klubu w Mgowie. Trzy tomowa kronika prowadzona była przez kierowniczkę klubu Urszulę Wróbel. Pani Urszula prowadziła Klub „RUCH” w latach …….. Trzy tomy tej kroniki przechowywane są przez jej córkę Wiesławę Miastkowską w Mgowie. Kronika Klubu Prasy i Książki „Ruch”. Pani klubowa była wielokrotnie wyróżniana i wychwalana za swą działalność. W prowadzeniu klubu wspierała ja Rada Społeczna Klubu w której składzie były między innymi; kierowniczka szkoły Stanisława Kunicka i jej następczyni Renata Florczak, Hanna Bąkowska, Czyżewski, Hanna Malinowska, Adam Bolin, Ryszard Czerwonka, Elżbieta Gajewska, Małgorzata Krelska, Jan Silkowski, Andrzej Ślesar, Marlena Trepkowska, J.. Witkowska, Anna Zielińska. Rada po jej rozszerzeniu w 1967 r. liczyła 7 osób. Rada Społeczna Klubu odbywała swoje posiedzenia ustalając pracę i program klubu na kolejne miesiące.

Klub mieścił się mgowskim pałacu Działowskich na parterze. Był otwarty codziennie w godzinach….. Klub utrzymywany był przez państwowe przedsiębiorstwo„Ruch”, którego dyrekcja mieściła się w Wąbrzeźnie. Firma pokrywała koszty utrzymania lokalu, jego wyposażenia i płacy obsługi, w tym kierowniczki Klubu. Oprócz tego typu placówek, funkcjonowały również w świetlicach wiejskich: „Kluby Rolnik” prowadzone przez Gminną Spółdzielnię SCh”.

Kronika Klubu Prasy i Książki „RUCH” liczy sobie 3 tomy i była prowadzona przez Urszulę Wróbel w latach 1965-1989.

Jeden z wpisów w kronice oceniający pracę klubu brzmi następująco; „W dniu 11 grudnia 1968 r. Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Wiewiórkach odbywająca oględziny gospodarstwa skorzystała z gościnności „Klubokawiarni”, która należałoby wyróżnić za pomysłowe urządzenie lokalu, porządek, szybką i sprawną obsługę”. Wyrazem dobrej pracy było między innymi wybór Mgowa na szkolenie kierowników Klubów z całego Powiatu. Innym razem Krzysztof Warchoł z Gminy po pobycie na zebraniu w Klubie wpisał taki tekst do kroniki; „Na uwagę zasługuje dbałość o wystrój i porządek w klubie, godny pozazdroszczenia i naśladowania przez pozostałe kluby w powiecie wąbrzeskim”. Praca Klubu była bardzo urozmaicona, świadczy o tym chociażby częstotliwość spotkań, np. w grudniu 1967 roku było ich 12, w tym samym miesiącu 1969 roku zorganizowano ich 11.

10 listopada 1965 roku Zofia Krawczyk przedszkolanka z Nowej Wsi Królewskiej i kierowniczka Szkoły Podstawowej w Mgowie Stanisława Kunicka przeprowadziły kontrolę funkcjonowania koła Związku Młodzieży Wiejskiej i klubo kawiarni w Mgowie, w notatce zapisały; „żadnych usterek nie stwierdzono”.

Odczyty, pogadanki, prelekcje; Jedna z podstawowych form pracy Klubu w niesieniu kaganka oświaty na wieś było żywe słowo głoszone przez prelegentów. Ich tematy obrazują szerokie spektrum tematyczne. Corocznie organizowano kilkadziesiąt spotkań podczas których przeciętnie gromadziło się od 30 do 50 słuchaczy.

 

 Po wykładzie z dnia 12 maja 1970 r. na temat: „Obraz demograficzny świata”. Od lewej; Klubowa Stanisława Wróbel, kierowniczka mgowskiej szkoły Stanisława Kunicka i prelegent- nauczyciel Wołyniec.

Oto niektóre tematy pogadanek, połączonych z dyskusją;

– dr Myga; „ alkoholizmu plaga społeczna”.

– „Zakład pracy jako środowisko kulturalne”.

– dr Marian Brekiesz z ośrodka zdrowia z Nowej Wsi; pt. „walka z alkoholizmem i chorobami zakaźnymi”.

– dr Marian Brekiesz;„O świadomym macierzyństwie”.

– „Twórczość Wł. Żeromskiego”.

– „Jak założyć fermę drobiarską”,”żywienie drobiu”.

– „Pomoc w nagłych przypadkach”.

– Gołębiewska „ Nowa polityczna mapa Afryki”.

– „Bruceloza, pryszczyca u ludzi”.

– „Racjonalne żywienie zwierząt”.

– „Sądy a społeczeństwo”.

– „Bezpieczeństwo obsługi ciągników rolniczych”.

– „ Jak poprawić wydajność z 1 ha”.

– Retz Rajmund; „Przepisy ruchu drogowego”.

– „Gruźlica u zwierząt”.

– „Prawo rodzinne”.

– „Choroby zakaźne u dzieci”.

– „Urządzamy nowe mieszkanie”.

– „Higiena odżywiania”.

 

  16 kwiecień 1970 r. prelekcja Alojzego Jamrożego dyrektora szkoły rolniczej-Wronie.

 

 Dyrektorzy; szkól rolniczych Wronie Alojzy Jamroży i PGR Mgowo Tadeusz Borowski.

– „Rozwój ewolucyjny świata zwierzęcego i roślinnego”.

– „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

– mjr M. Kołuża „50 ta rocznica Rewolucji Październikowej”.

– Ochrona sadów i krzewów”.

– Flis „Co to jest umowa o pracę”.

– „Alkohol wróg społeczny”.

– „Metody wykrywania gruźlicy”.

– „Stosunki izraelsko-polskie”.

– „Budownictwo w PRL”.

– „Sport szybowcowy”.

– „Czas miłości”.

– Inspektor Oświaty Kazimierz Górny; Oświata i wychowanie w PRL”.

– „Problemy sytuacji międzynarodowej”

– Alojzy Jamroży „Dobór ludzi w małżeństwie, upodobania, charaktery, zawód, praca”.

– „Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy”.

– lek. Wet. Ignacy Kowaliszyn „Profilaktyka i higiena zoo weterynaryjna”.

– nauczycielka Modrzyńska „ Historia Sikorskiego” .

– „50 lecie ZSRR”.

– „Gospodaruj oszczędniej i wydajniej”.

– sierżant Ryszard Szypczyński „Powstanie i działalność MO i SB”

– „problemy współczesnego świata”.

– „Ludzkość. Układ słoneczny. Wszechświat”.

– „Dziecko i jego rozwój fizyczny i psychiczny”.

 

 Uczestnicy prelekcji z dnia 12 marca 1970 r. pt.; „Ujemny wpływ promieni słonecznych”. Od lewej :

 

Prelekcja z dnia 11 lutego 1971 roku wygłoszona przez lekarz Marię Mikułę-Kedzior na temat; „Choroby weneryczne, profilaktyka i leczenie”.

– „40 lecie PRL osiągnięcia na arenie międzynarodowej” „Nasze inicjatywy pokojowe”.

– „Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce”.

– „Młodzież i jej ideały”.

 Kino objazdowe „Filmos”.

Podczas przyjazdu ekipy kinowej na początek wyświetlano filmy o problematyce fachowej i społecznej np.; o tematyce antyalkoholowej,o zapobieganiu chorobom, o rolnictwie. Następnie wyświetlano Polską Kronikę Filmową i film fabularny. Na seans filmowy przychodziło przeciętnie ponad 40 osób. Do 1972 roku regularnie przyjeżdżała wspomniana firma „Filmos”. Później na dobre zagościła telewizja. W pierwszych latach kiedy nie było odbiorników telewizyjnych w domach oglądano ją wtedy w klubie. Organizowano wspólne oglądanie dziennika telewizyjnego, programów rozrywkowych, teatru i filmów. Po obejrzeniu tych ostatnich urządzano dyskusję. Między innymi oglądano takie filmy jak; serial „Żony Henryka VIII, „Człowiek z karabinem”,”Słynne ucieczki”. Po epoce fascynacji telewizją pojawiło się w Klubie ponownie objazdowe kino.

Poniżej przedstawiam wykaz filmów wyświetlanych w mgowskim Klubie;

– „Ogniomistrz Kaleń”

– „Komiczny świat” prod. USA

– „Milczące ślady” prod. Polskiej

– „Komedianci”

– „Żywi bohaterowie”

– „Gdzie jest generał”

– „Śmierć Tarzana”

-„Biały niedźwiedź”

– „Rewolucja Październikowa”

– „Krzyżacy”

– „Koniec naszego świata”

– „Elektryczność na wsi”

– „Czterej pancerni i pies”

– „Barwy walki „

-„Odwiedziny prezydenta”

– „ Ballada o dziewczynie”

– „Dziewczyna kłamie”

– „Giuseppe w Warszawie”

– „Żona dla Australijczyka”

– „Skrytobójcy”

„Przygody Tolka Banana”

– „Między wrześniem a majem”

– „Podziemny front”

– „Trędowata” 77’

– „Dziki Zachód”

– „Kochaj albo rzuć”

-„Z podniesionym czołem”

– „Nieuchwytny morderca”

– „Ostatni wiosenny śnieg”

– „Syndykat zbrodni”

– „Gang Olsena”

– „Gniazdo Polski”

– „Miłość w godzinie szczytu”

– „Rewolucja Październikowa”

– „Tragedia Posejdona”

– „Morderstwo w Orient Ekspresie”

– „W pustyni i w puszczy”

-„ Cenny depozyt”

– „Mistrz rewolweru”

– „Żandarm na emeryturze”

– „Męszczyzna w peruce”

– „Vabank”

– „Piękna i potwór”

– „Bitwa o Anglię”

– „Wierna rzeka”

– „Janosik”

– „Wejście smoka” (122 ogladających..)

– „Jak rozpętałem II wojnę…”

-„Ostatni Mohikanin”

– „Sami swoi”

– „ Och Karol”

 Klub organizował spotkania;

– coroczne spotkania oficerami LWD. Bywali tu między innymi; mjr M. Kołuża, kpt.Fr. Gołaski, por. Jerzy Kosiński, kpt. Świtalski, kpr. J. Fidler,

– akademie z okazji „Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”

– wznowiono działalność Uniwersytetu Powszechnego na rok 1966/6

– organizowano wieczornice, akademie 1 Majowe.

– organizowano corocznie kilkanaście wieczorków tanecznych w klubie i tylko przy kawie, chociaż na sali palono papierosy. Głównymi organizatorami w latach 60 tych były; Stanisława Kunicka i Urszula Wróbel. Były to także wieczorki sylwestrowe, „Andrzejki” itp.

– tak jak co roku 14 stycznia 1968 r. zorganizowano noworoczną „choinkę dla dzieci” połączoną z wieczorkiem tanecznym. Dzieciom wręczano paczki ze słodyczami.

– 8 marca obchodzono w klubie w obecności 97 osób „Dzień Kobiet”. Młodzież przygotowała występy artystyczne.

– 2 marca1968 w Klubie odbyła się powiatowa akademia poświęcona ORMO. Na uroczystość zaproszono 73 członków tej organizacji. Imprezę organizował komendant powiatowy ORMO Rajcher.

– obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka prezentując wiersze i organizując wieczorek taneczny. Dla dzieci organizowano wspólne oglądanie telewizji.

– odbywano akademia z okazji „Święta Odrodzenia 22 lipca”, na jedną z nich przyszło 57 osób, natomiast na akademię z okazji 25 lecia PRL przyszło w dniu 19 lipca 1969 r. 27 osób. Na montaż artystyczny składały się; wiersze i piosenki..

– organizowano zajęcia z dziećmi; czytanie bajek, koncerty życzeń, oglądanie filmów, telewizji, rysowanie, lepienie z plasteliny, zabawy ruchowe, wykonywano wystawy, gazetki.

– prowadzono szkolenia rolnicze kończące się otrzymaniem świadectwa..

– w klubie robiono wystawy tematyczne np. wystawa książki i prasy radzieckiej. Organizowano także konkursy piosenki i poezji.

– na dzień nauczyciela przygotowano uroczyste spotkanie w klubie z występem dzieci.

– organizowano kuligi do okolicznych wsi.

– wspólnie oglądano telewizję. Po obejrzeniu teatru telewizyjnego urządzano dyskusję nad treścią oglądanej sztuki.

– prowadzono „walkę z alkoholizmem” w formie pogadanek, rozdawaniem ulotek, wystawek. Propagowano „sztafetę trzeźwości”.

– spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu (15 stycznia 1972 r.)

– organizowanie w klubie rozgrywek w tenisie stołowym.(luty 1972 r.)

– organizowano konkursy wiedzy na różne tematy zwane wówczas „zgaduj-zgadula”.

– dr Lucjan Kapuściński „Walka z pijaństwem”, „Szkodliwość palenia tytoniu”.

– zorganizowano wieczornicę poświęconą XXX leciu PRL.

– olimpiada wiedzy rolniczej.

– uroczyście żegnano poborowych odchodzących do wojska. Między innymi w dniu 30 marca 1986 pożegnano działacza klubu Andrzeja Ślesara.

– prowadzono kursy na robotnika kwalifikowanego.

– zorganizowano „konkurs przyzwoitego zachowania się”.

– prowadzono kursy kierowców przez Rejonowy Uniwersytet Robotniczy w Wąbrzeźnie.

 Ważniejsze wydarzenia z życia Klubu i wsi;

 1965}10 listopada Zofia Krawczyk przedszkolanka z Nowej Wsi Królewskiej i kierowniczka Szkoły Podstawowej w Mgowie przeprowadziły kontrolę funkcjonowania koła Związku Młodzieży Wiejskiej i klubo kawiarni w Mgowie. W wyniku kontroli stwierdzono, iż „żadnych usterek nie stwierdzono”.

 1965}11 grudnia odbyło się zebrania LK i ZMW. Ustalono przeprowadzenie konkursu kucharskiego i utworzenia amatorskiego zespołu teatralnego. W zebraniu uczestniczyli ; przewodnicząca LK Zofia Bęczkowska, kier. szkoły Stanisława Kunicka i dyr. przedszkola Adam Feuer.

 1966}29 grudnia odbyło się zebranie K.R. przy szkole podstawowej w Mgowie. Zebranie prowadziła kierownik Stanisława Kunicka.

 1966}31 grudnia odbył się w klubie „wieczorek bezalkoholowy przy kawie”. Zorganizowała go Rada Klubu … Paczkowski, Wróbel. Takich wieczorków urządzano więcej w tamtych latach.

 1967}6 lutego odbyło się zebranie założycielskie Koła Gospody Wiejskich w miejsce dawnej Ligi Kobiet.

 1967}14 maja odbyło się w Wieldządzu uroczystości Święta Ludowego na który program przygotował zespół dziecięcy klubu „Ruch” z Mgowa. Zespół prowadziła kier. szkoły Stanisława Kunicka.

 1967}13 października otwarto w klubie „Ruch” ognisko muzyczne. Do ogniska zapisało się 15 chętnych do muzykowania. Zbierało się ono regularnie co kilkanaście dni. W 1968 potwierdza kronika jego działalność.

 1968}17 lutego odbyła się Konferencja Samorządu Robotniczego przedsiębiorstwa. Omawiano wyniki gospodarowania w

przedsiębiorstwach rolnych inspektoratu PGR Wąbrzeźno. Obecny był dyr. Karakulko. W konferencji brali udział przedstawiciele Związków Zawodowych. Wśród 24 uczestników był przewodniczący Samorządu Stefan Bolin z Mgowa.

 1968}28 lutego odbyło się zebranie Rady Zakładowej z udziałem Związkowców. Omawiano działalność klubu. Oceniono ją jako dobrą. Zebranie prowadził Stefan Bolin przewodniczący Zarządu Oddziału Związku Pracowników Rolnych na powiat wąbrzeski.

 1968}28 lutego na posiedzeniu Rady Klubu mówiono o chuligańskich wybrykach jakich dopuszczają się miejscowi młodzieńcy.

 1968}w miejscowym Klubie „Ruch” funkcjonował punkt biblioteczny jako filia gromadzkiej biblioteki publicznej.

 1968}11 grudnia nastąpiła inauguracja szkolenie jesiennego-rolniczego. Obecny był dyrektor przedsiębiorstwa Karakulko, jego zastępca Żelazny i inżynier Czerski. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.

 1969}4 maja otwarto w parku ogródek jordanowski dla dzieci. Z tego powodu kier. szkoły Stanisława Kunicka przygotowała akademię z występami dzieci.

 1969}8 maja 23 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Królewskiej z nauczycielką Felicją Neumann zostali podjęci w klubie herbatą. Uczniowie szli pod pomnik pomordowanych mieszkańców Wiewiórek w Mgowie w 1939 roku.

 1969}w Mgowie w Klubokawiarni przebywali członkowie sejmowej Komisji Kultury; Kraszewski, Grad, Łasin. Oceniali działalność placówek kulturalnych na wsi. W Mgowie złożyli gratulacje za „piękne osiągnięcia” w działalności Klubu.

 Niżej na zdjęciach; Mgowo1970 rok. Zakończenie zabaw zimowych na wolnym powietrzu przed mgowskim pałacem. W tle kaplica Działowskich.

 

 W zabawach brali udział; 

Zima 1970 rok

 

 Poniżej; Wspólne oglądanie teatru w telewizji pt.: „Dziewczęta z Nowolipek”. Zima 1970 r. Po spektaklu prowadzono dyskusje nad treścią sztuki.

 

 1970}2 kwietnia na zebraniu mieszkańców (obecne 2 osoby) omawiano sprawy robienia wiosennych porządków na osiedlach i czynów społecznych w roku 1970.

 1970}we wsi działała organizacja sportowców; Ludowe Zespoły Sportowe. Zrzeszała ona 22 członków. W latach 70 tych przewodniczącym był Borkowski.

 1971}na zebraniu całej załogi (54 obecnych) dyrektor zakładu Tadeusz Borowski zapoznał pracowników z nowym układem zbiorowym.

  1971 rok

 

 1971}bank spółdzielczy z Płużnicy zafundował do klubu nowy segment stereofoniczny.

 1972}istniała 19 osobowa organizacja LOK. Między innymi 19 lutego 1972 r. odbyło się szkolenie, które przeprowadził dyrektor Tadeusz Borowski.

 1972}19 września zorganizowano zakładowe dożynki, połączone z tańcami przy adapterze.

 1972}12 listopada koło LZS urządziło konkurs wiedzy o tematyce sportowej. Wieczór w klubie zorganizowali; Skudlarz i R. Rychlicki. Prowadził przewodniczący koła LZS Zieliński.

 1972}funkcjonowało Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. 21 listopada zespół; Urszula Wróbel, Stanisława Kunicka, Bernard Domagalski ustalili plan pracy Towarzystwa na najbliższy okres. TWP organizowało odczyty, pogadanki, dyskusje o wielu ważnych problemach społecznych.

 1973}3 maja dr Lucjan Kapuściński z ośrodka zdrowia w Nowej Wsi Królewskiej szczepił tutejsze dzieci przeciwko chorobie Heinego-Medinie.

 1973}zebranie ZMW (20 maja) w obecności 17 osób dokonało wyboru nowego Zarządu. Przewodniczącym został Osiak

 1973}dzieci z Mgowa uczestniczyły przez 4 dni w biwaku zorganizowanym przez TPD Wąbrzeźno

 1973}18 września odbyło się zebranie całej załogi (68 osób) w celu omówienia minionych żniw, zbliżających się wykopów buraków cukrowych. Mówiono także o podjęciu się wspólnie prac na rzecz całej wsi w formie czynu społecznego.

 1973}27 października na gościnne występy do Mgowa przyjechali artyści z bydgoskiej „Estrady” z programem „Nim zapieje czerwony kur”.

 

 1974}3 października odbyło się zebranie Zakładu Budowlanego. Zakład służył prowadzeniu remontów i modernizacji budynków gospodarczych i mieszkalnych będących we władaniu Zakładu. Liczył 32 pracowników.

 1974}5 listopada odbyło się zebranie ZSMW. ZMW w 1973 roku przemianowano na ZSMW. Odnotowano 21 uczestników tej organizacji. Przewodniczącym Zarządu Koła był Henryk Kirejewski. Młodzież deklarowała prowadzenie pracy wychowawczej, zorganizowanie czasu wolnego mgowskiej młodzieży. Między innymi w tym celu zorganizowano w dniu 17 listopada zabawę dla 42 dzieci i 21 młodych. Podejmowano także pod kierownictwem G. Szumachowskiego sprzątanie podwórza gospodarstwa za co otrzymano zapłatę na konto Koła. Zajęcia z dziećmi prowadzili między innymi; Henryk Kirejewski, Hanna Bąkowska, Szumachowski…Malinowska, Błaszkiewicz, Zofia Borkowska, 27 listopada tego roku dwóch członków ZSMW brało udział w olimpiadzie wiedzy rolniczej w Wałyczu. Związek organizował programy artystyczne np. na „Dzień Kobiet”. W maju 1976 na zebraniu organizacji było obecnych 18 osób. 15 maja młodzież zorganizowała zlot młodzieży z Gawłowic, Wałycza i Mgowa. Doliczono się 106 uczestników. Młodzież brała udział w porządkowaniu pomnika pomordowanych w Mgowie. Rozegrano mecz w piłkę nożną między drużyną Mgowa i Uciąża. Niestety w kronice nie zapisano kto wygrał. W tym samym roku (20 listopada) młodzi zorganizowali zlot kół ZSMW z terenu przedsiębiorstwa. Program artystyczny przedstawił zespół z Radzynia, a do tańca przygrywał zespół muzyczny z Działowa. W 1977 roku Koło przejawiało również wszechstronną działalność. Odbywano zebrania, opiekowano się nadal dziećmi w klubie, wyjeżdżano do Orłowa z programem na rocznicę Rewolucji Październikowej. 29 stycznia 1981 r. wybrano nowy zarząd składzie; Jan Silkowski przewodniczący, Elżbieta Kaczkowska sekretarz, Bernadeta Borkowska skarbnik.

 1974}16 listopada odbyło się spotkanie 37 przedstawicieli kół PCK w sprawach honorowego krwiodawstwa w powiecie wąbrzeskim. Udział wzięli także członkowie zarządu powiatowego i wojewódzkiego. Było to dla Mgowa wyróżnienie za działalność w tym względzie. Program artystyczny prowadził Bogdan Rutkowski. Za organizację odpowiedzialna była sekretarz mgowskiego koła PCK Śliwińska.

 1975}4 września do Mgowa przyjechali na spotkanie aktorzy scen łódzkich z programem. „Klubowi życzyli dalszej owocnej pracy”.

 

1976 rok, bywalcy kawiarni na kawie w Klubie od lewej;

 

 Bal przebierańców 1 czerwca 1977 r. „Dzień Dziecka”.

3 Maj 1977 r. wieczorek taneczny

 

 Maj 1977 coroczne „Dni książki i Prasy” sprzedaż bajek dzieciom.

 1978}sportowcy z LZS wzięli udział w meczu piłkarskim w Płużnicy w dniu 30 kwietnia gdzie zdobyli III miejsce. 25 maja zagrali mecz z drużyną wieldządzką.

 1981}10 stycznia odbyło się zebranie zakładowej OSP Mgowo w którym brało udział 26 strażaków. W następnym roku 16 listopada strażacy w liczbie 20 stawili się na zebranie omawiającym efekty pracy strażaków w 1982 roku. 2 grudnia 1987 roku w zebraniu uczestniczyło 28 strażaków.

 1981}30 stycznia odbyło się spotkanie z emerytami i rencistami zakładu rolnego. W zebraniu brali udział; dyrektor Andrzej Podemski, dyr. Antoni Szyszka, przew. Rady Zakładowej Bojko, opiekun emerytów Mówiński. W spotkaniu uczestniczyło 90 zaproszonych. Zebranie umilił wierszami i piosenkami zespół 16 dzieci.

 1981}30 lipca zorganizowano zebranie Gminnej Spółdzielni z udziałem Dyrektora Andrzeja Podemskiego i sierżanta Ryszarda Szypczyńskiego oraz w-ce prezesa ds. zaopatrzenia handlu. Głównym problemem było niewystarczające zaopatrzenie w wiele artykułów spożywczych; mięsa, wędlin, konserw rybnych itp.

 1982}6 września na zebraniu z załogą w obecności dyr. Zdzisława Ligęzy omawiano organizacje prac przy zbiorze buraków, przygotowaniu jesiennych zasiewów. W zbiorze buraków pomagała młodzież. Na polu stawiło się 25 osób co odnotowała sekretarz koła ZSMW Gajewska.

 1982}25 listopada zebrali się aktywnie pracujący członkowie klubu Honorowego Dawcy Krwi. Wśród mieszkańców wsi jest ponad 40 osób okresowo oddających bezpłatnie krew.

 1983}26 stycznia wręczono legitymacje odrodzonego ZMW Związku Młodzieży Wiejskiej. W kilka dni później na spotkanie z odczytem „Młodzież wiejska i jej aspiracje” przyszły 24 osoby. Z kolei 15 lutego na spotkanie przyszło 35 osób w których obecności Małgorzata Bąkowska odczytała statut ZMW.

 1983}w klubie żegnano poborowych; Andrzeja Malinowskiego i Bogdana Gajewskiego odchodzących do wojska.

 1983}w listopadzie pomalowano salę klubu w czynie społecznym. Malował przewodniczący RSK Jan Silkowski, w-ce przew. Andrzej Ślesar i Ryszard Czerwonka. Przy sprzątaniu szczególnie zasłużyła się Hanna Malinowska skarbnik RSK, przewodnicząca Zarządu ZMW Lucyna Grykiel oraz Elżbieta Gajewska.

 

 1983}odbyły rozgrywki w warcaby między młodzieżą z Mgowa a Nową Wsią. Drużynowo wygrał zespół z Nowej Wsi. W zawodach w których uczestniczyło 37 zawodników zorganizował z-ca przewodniczącego RSK Andrzej Ślesar.

 1983}funkcjonowało koło LZS zrzeszające 25 członków. W zadaniach założyli dbanie o funkcjonowanie drużyny piłki nożnej i jej udział w rozgrywkach.

 1983}przewodnicząca KGW Jadwiga Fidler 28 lutego zorganizowała zebranie na które przyszły 54 panie. Mówiono między innymi o organizacji 8 marca „Dnia Kobiet”. W tym dniu zapraszano Panie częstując kawą i ciastkami. Tradycyjnie dzieci i młodzież przygotowywała występy artystyczne.

 1984 }zebrania Związków Zawodowych zgromadziło 36 osób. Omawiano postulaty w stosunku do władz Zakładu. Zebranie prowadziła Ewa Otremba.

 1984}17 marca przebywała w Mgowie ekipa aktorów Pomorskiego „Baja” ze sztuką „Licho w worku”.

 1984}25 marca odbył się mecz piłki nożnej Goryń-Mgowo. Mecz skończył się wynikiem 5 do 3 ze zwycięstwem młodzieży z Gorynia. Kolejny mecz 8 kwietnia przyniósł wynik 5 do 0 dla Mgowa w grze z Nową Wsią. Organizacją tych meczy zajmował się sekretarz Stanisław Skudlarz. Młodzież z LZS pracowała zarobkowo na rzecz swej organizacji zbierając kamienie na polach PGR. Młodzi ludzie z LZS uczestniczyli w tym roku w turniejach piłki nożnej o puchar Zakładu Rolnego

 1984}członkowie zarządu RSK Andrzej Ślesar, Hanna Malinowska, Elżbieta Gajewska wymalowali pomieszczenia klubu.

 1984}22 października zorganizowano kolorowy korowód przez wieś pod hasłem ochrony przyrody. Korowód przeszedł na boisko na którym przy ognisku pieczono ziemniaki, śpiewano i harcowano!

 1984} wspólnie z Zakładem Rolnym LZS zorganizował turniej sportowy. Było tam ; bieg w worku, karminie kisielem, rzut piłki do kosza, konkurs tańca, chodzenie książką na głowie.. nad przebiegiem czuwał Andrzej Ślesar w-ce przewodniczący zarządu LZS. W meczu Mgowa z Goryniem padł remis 6-6.

 1984}Panie z KGW zajmowały się sprowadzaniem piskląt drobiu i ich rozprowadzaniem wśród członkiń Koła. Przeprowadzono zbiórkę na szpital Pomnika Matki Polki. Zajmowano się również organizacją kursów pieczenia i gotowania. Przewodniczącą była wówczas Zofia Bęczkowska.

 

19 stycznia 1985 r. zorganizowano choinkę szkolną w Klubie. Urszula Wróbel z gwiazdorem.

 Poniżej Komisja oceniająca najładniejszy strój maskowy.

 

 1985}18 lutego urządzono kulig do Płużnicy. Brało w nim udział 56 uczestników.

 1985}11kwietnia urządzono rajd rowerowy pod pomnik pomordowanych mieszkańców Wiewiórek w Mgowie. Dzieci zapaliły znicze i w ciszy złożyły hołd pamięci Pomordowanych. W rajdzie brało udział 20 dzieci i młodzieży.

 1985} był to rok wielu czynów społecznych. Malowano, sprzątano, dbano o porządek na boisku, w parku, na placu zabaw. Sprzątnięto i odnowiono przystanek PKS. Pomalowano pomieszczenia klubowe. Zbierali kamienie na polach PGR, a zarobione pieniądze przeznaczano na społeczne potrzeby.

 1985}młodzież zrzeszona w LZS organizowała mecze piłki nożnej z drużynami okolicznych wsi; Działowem, Goryniem. Urządzano rozgrywki w szachy, warcaby, tenisa stołowego. 31 stycznia 1986 r. w uznaniu zasług koła LZS w Mgowie urządzono tu gminne walne zebranie Rady Gminnej LZS. Na obrady przyjechało 30 delegatów z różnych wsi gminy.

 1985} w klubie założono kółko miłośników teatru TV. Wspólnie oglądano teatr telewizyjny i prowadzono dyskusję nad oglądaną sztuką.

 1988}w lutym na zebraniu z kierownikiem Zakładu Tadeuszem Soblem ustalono organizację prac wiosennych.

 1989} Drużyny piłki nożnej z Mgowa biorące udział w rozgrywkach piłki nożnej o puchar naczelnika gminy Janusza Marcinkowskiego w dniu 30 kwietnia 1989 r. I miejsce zajęła drużyna w składzie; Bolin Dariusz, Dreszler Jarosław, Fidler Jacek, Głowacki Zbigniew, Kalinowski Zbigniew, Kalinowski Czesław, Kawski Leszek, Kawczyński Andrzej, Lewandowski Andrzej, Mazalon Zbigniew, Miastkowski Dariusz, Trepkowski Zbigniew, Partyka Adam. Juniorzy młodsi uzyskali III miejsce ; Bąkowski Mariusz, Bolin Adam, Bolin Jacek, Bolin Mirosław, Bolin Kazimierz, Jakubowski Krzysztof, Kirejewski Ryszard, Koepke Krzysztof, Przybysz Wiesław, Szumachowski Adam, Szumachowski Paweł, Zieliński Tomasz.

 Index nazwisk:

Adamczyk Stanisław …uczestnik walk nad Bzurą w 1939 roku

Bąkowska Hanna działaczka ZSMW

Bąkowski Mariusz działacz LZS 89’

Bęczkowska Zofia przewodnicząca Ligi Kobiet (1965), przew. KGW 84’

Bolin Adam przew. RSK

Bolin Stefan przew. Zw. Zawodowych Pracowników Rolnych

Bernadeta Borkowska skarbnik ZSMW 81’

Borkowski przewodniczący LZS

Borowski Tadeusz dyrektor PGR Mgowo (1972)

Ciach Antoni sekretarz POP 83’ członek ZBOWID

Czerwonka Ryszard .. działacz RSK

Czyżewski członek Rady Klubu

Domagalski Bernard działacz TWP

Fiderewicz sekretarz POP

Fidler D sekretarz LZS 85’

Fiderewicz Barbara przew. KGW 88 ‘

Fiderewicz Piotr sekretarz Zarządu ZMW 84’

Fidler Jadwiga przew. KGW 84’

Florczak Renata nauczycielka, kierownik szkoły 80’ Elżbieta

Gajewska Elżbieta sekretarz Rady Klubu 82’

Grykiel Lucyna przew. ZMW 83’

Kaczkowska Elżbieta sekretarz ZSMW 81’

Karczewski księgowy zakładu

Kawska Małgorzata dyr. przedszkola 82’

Kirejewski Henryk przewodniczący ZSMW 74’

Krawczyk Zofia przedszkolanka z Nowej Wsi prowadziła kontrolę pracy koła ZMW

Krelska Małgorzata prowadząca zespół plastyczny w klubie 84’

Kunicka Stanisława kier. szkoły podstawowej, członkini wielu organizacji w Mgowie 73’

Ligęza Zdzisław dyrektor PGR Mgowo 81’

Malinowska Hanna skarbnik RSK 83”

Masłowski Roman LZS 80 te

Miastkowska Marlena nauczycielka 86’

Modrzyńska nauczycielka szkoły podstawowej w Mgowie

Mówiński opiekun emerytów i rencistów

Osiak działacz ZSMW

Podemski Andrzej dyr. 81’

Rutkowski Bogdan prowadzący koło artystyczne 74’

Rychlicki działacz LZS Jan

Silkowski Jan przewodniczący ZSMW 81” , przew. RSK 83’

Skudlarz Stanisław działacz, sekretarz KS LZS 84’

Śliwińska sekretarz koła PCK

Ślesar Andrzej w-ce przew. RSK

Ślesar Jarosław OSP

Szyszka Antoni z-ca dyr. 81’

Trepkowska Marlena RSK 89’

Wiśniewski Marian inż. Z-ca dyr. PGR Mgowo (1971)

Witkowska J … sekretarz RSK

Wróbel Urszula kierowniczka Klubu „Ruch” w latach

Zielińska Anna aktywistka RSK, sekretarz koła miłośników teatru TV.

Zieliński przew. Koła LZS

 Kulturalna Sekcja Młodzieżowa tom z 1971-1985

1. Kirejewski Henryk

2. Kalinowski Ryszard

3. Borkowska Bernadeta

4. Kalinowska Ewa

5. Borkowska Zofia

6. Błaszkiewicz Stanisław

 Nazwy organizacji;

LK-Liga Kobiet

ZMW -Związek Młodzieży Wiejskiej

ZSMP-od 1973 ZMW przemianowano na Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

POP-Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

LWD -Ludowe Wojsko Polskie

LZS-Ludowe Zespoły Sportowe

PCK- Polski Czerwony Krzyż

TWP-Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

TPD-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

RSK -Rada Społeczna Klubu

GS ‘SCh”-Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska