Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Kronika Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Goryniu

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2015 r.

             ———————      ……  ——————-

Z braku dokumentów zasięgnąłem do dokumentów z innych PGR-owskich miejscowości, w których to są odniesienia do Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Goryniu.

 Utworzenie OSP.

Według kartoteki z archiwum PSP w Wąbrzeźnie OSP utworzono w  1956 roku przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Goryniu, chociaż członkami OSP byli również rolnicy, właściciele gospodarstw rolnych z Bartoszewic.

Ochrona ppoż. w Zakładzie Rolnym.

4 marca 1955 r. wystosował pismo w kwestiach ochrony ppoż.;

1. sprzęt ppoż. w możliwym stanie, z chwilą ustania mrozów należy; beczki wypełnić wodą, a skrzynie piaskiem

2. W najbliższym stawie, w najgłębszym miejscu od brzegu należy ustawić tabliczkę z napisem „Tu punkt czerpania wody do celów ppoż.”. Tabliczkę otrzymacie z Zespołu!

3. Na środku kalenicy dachu umieścić czerwona tablice z napisem „Za sprzęt ppoż. na punkcie centralnym odpowiedzialnym jest Ob….. Litery malować białą farbą.

4. Sprzęt ppoż. nie wolno mocno przywiązywać, musi być w każdej chwili do zdjęcia.

5. Sprzętu ppoż. nie wolno używać do innych celów, co niestety w gospodarstwie spostrzeżono.

6. Uzupełnić apteczkę.

 Kontrole w Zakładzie Rolnym Goryń.

1956 r; Przeprowadzono kontrole gospodarstwa przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie w dniach 6 sierpnia i 31 grudnia 1956 r. Usterkowano brak kloszy na lampach, skrzyń z piaskiem, brak kontroli gaśnic, brak zapasowych bezpieczników. Kontrolę prowadził Jan Lipiński i Jerzy Szcząchor w obecności Jana Chakowskiego. Wystawiano zarządzenie pokontrolne do prokuratury doniesienie na dyrektora PGR Działowo Kazimierza Czepka za niewykonywanie czynności w zakresie ochrony ppoż.

1958 r. PGR  brak było; kloszy, drabin, blach na podłogach w mieszkaniach pracowniczych. Na strychu przy kominach uszkodzone murowane piece-piekarniki. Na strychu domu nr. 5 napotkano śmieci, papiery,  bałagan.

W  baraku mieszkalnym brak drabiny, gniazdka otwarte nieczytelnych napisów ostrzegających o zakazie palenia, stogi i słomy są składane w nie przepisowej odległości 70 m od zabudowań

1960 r.; w OSP było 16 strażaków Prezesem OSP był Alfons Styczyński, naczelnikiem Henryk Dziedziak. Remiza OSP była murowana, kryta papą. Zamontowana była elektryczna syrena. Straż miała w swym rejonie działania 68 budynków, z których 58 było pokrytych materiałami ognioodpornymi, za które wówczas uznawano dachówkę, eternit lub papę.

 

 Park podworski w Goryniu, na jego skraju, przy głównej drodze stoi budynek dawnej strażackiej remizy. W tle goryński dwór. [Fot. Z 2009 r.]

 Wykaz członków OSP Goryń pochodzi z 1965 roku. Został podpisany przez dyrektora Jana Walczaka.  

 

 

 1970 r.: Na terenie gromady Błędowo funkcjonowały cztery straże pożarne; OSP w Błędowie i Wiewiórkach i Zakładowe OSP w PGR Goryń i Działowo. OSP w Wiewiórkach nie posiadała remizy, a sprzęt był przechowywany w miejscowej. W 1970 roku wieś zamieszkiwało 289 mieszkańców. W następnym roku Goryń wszedł w skład gromady Płużnica. We wsi funkcjonowała jednostka OSP przy zakładzie rolnym. Strażacy mieli swoją remizę i podstawowy sprzęt gaśniczy; motopompę, węże, umundurowanie itp.

Kontrole w OSP Goryń.

7 grudnia 1975 roku jednostka była kontrolowana przez Komendę Rejonową Straży Pożarnej. Sprawdzono sprawność samochodu pożarniczego, stan węży (W-52 540 mb, W-75 400 metrów), syreny alarmowej. Stwierdzono dbałość o porządek i

29 lipca 1975 roku jednostkę kontrolowała  Komenda Rejonowa Straży Pożarnej. W jednostce stwierdzono pełen zapas paliwa do motopompy, posiadała węże; W-52; 150 metrów, W-75; 100 metrów. Kolejna kontrola 4 listopada spełzła na niczym, bowiem jak zapisał przedstawiciel Komendy Rejonowej J. Kopczyński: „W remizie nikogo nie było. Na dwa sygnały nikt się nie zjawił. Nikt o przeglądzie nic nie wiedział”.

 Kopia protokołu z 29 lipca 1976 roku

 

Ćwiczenia i zawody OSP w 1976 roku

30 marca 1976 r. w Zakładzie Rolnym PGR w Orłowie odbyły  się ćwiczenia OSP w których brały udział jednostki Zakładowe OSP; Dębieniec, Gawłowice, Goryń, Mgowo, Działowo, Fijewo, Orłowo. Bartoszewice.

4 maja 1976 r. odbyły się ćwiczenia jednostek straży w Mgowie. Na te ćwiczenia strażacy stawili się samochodem z pełnym wyposażeniem.

18 maja 1976 r. o godz. 9,oo odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnych w Wąbrzeźnie w Zakładach Tworzyw Sztucznych „ERG”

12 czerwca 1976 r. o godz. 8,oo w Zakładzie Rolnym w Niedźwiedziu na lucerniku odbyły się zawody jednostek straży pożarnych PGR. Z terenu gminy Płużnica brały udział; Działowo, Mgowo, Goryń, Orłowo, Bartoszewice. Według regulaminu w zawodach zaprojektowano; sztafetę 5 x 50 m, tor przeszkód 250 metrów z rowem, płotkami, równoważnią i ścianą przeszkód. Ćwiczenia alarmowo-bojowe; bieg sekcji 30 m, przeniesienie sprzętu 10 m, ustawienie motopompy, rozwinięcie linii, obrócenie tarczy.

 Ćwiczenia w Działowie.

30 marca 1977 r. odbyło się w Działowie w Zakładzie Rolnym ćwiczenia ZOSP w których udział brały straże z Bartoszewic, Orłowa, Orzechowa, Sosnówki, Gorynia, Mgowa, Dębieńca i Gawłowic. Dyrektor PPGR Wałycz Wł. Barczak zobowiązał naczelników do stawienia się w tym dniu  ze swymi jednostkami w Działowie do dyspozycji kpt. Mariana Wieckiego.

Kurso-konferencja.

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Bydgoszczy. Zwołało na 12 grudnia 1977 roku w Bydgoszczy kurso-konferencję naczelników Zakładowych OSP. Omawiano dokumenty dotyczące eksploatacji sprzętu mechanicznego, przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych, współzawodnictwo prewencyjne, działalność sekcji kobiecych i drużyn młodzieżowych oraz prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej. Dopilnowania obecności mieli dyrektorzy PGR-skoro tak to należy domniemywać, iż w tej konferencji brał udział przedstawiciel OSP Goryń.

Ćwiczenia w Fijewie.

Zakładzie Rolnym Fijewo w dniu 30 marca  1978 roku o godz. 9,oo odbędą się ćwiczenia ZOSP na obiektach. W Fijewie, na podwórzu PGR oczekiwali na strażaków ogn. Henryk Szymczak i kierownik Piotr Falęcikowski. W ćwiczeniach udział brały jednostki; Działowo, Mgowo, Dębieniec, Gawłowice, Goryń, Książki, Fijewo.

Ćwiczenia gminne.

11 kwietnia 1978 r. naczelnicy OSP zostali powiadomieni przez Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej kpt. Mariana Wieckiego, iż w Orłowie 20 kwietnia odbędą się ćwiczenia gminne jednostek typu M (3-8 ludzi) i S (4-6).

Rejonowe zawody strażackie.

4 czerwca 1978 r. został ustalony termin rejonowych zawodów strażackich w Wąbrzeźna na boisku szkolnym i targowisku obok Komendy Straży. Konkurencje obejmowały; tor przeszkód (bieg sztafetowy), ćwiczenia alarmowo-bojowe (na mokro) W sprawie tego typu zawodów wcześniej zwoływano naradę naczelników i kierowców jednostek.

Przegląd jednostek OSP.

  Na listopad 1978 roku przewidziano przegląd jednostek we wszystkich Zakładach Rolnych. Polecenia przygotowania remiz i strażaków w porozumieniu z Komendantem Straży wydawał dyrektor PPGR Władysław Barczak.

Manewry w młynie.

Na 9 grudnia 1978 r. o godz. 9,oo odbyły się rejonowe ćwiczenia wszystkich straży w Zakładach Tworzyw Sztucznych ERG w Wąbrzeźnie.

Ćwiczenia w Fijewie.

W 1978 r. dyrektor Władysław Barczak w porozumieniu z Komendą Powiatową Straży podał, iż w Zakładzie Rolnym Fijewo w dniu 30 marca o godz. 9,oo odbędą się ćwiczenia ZOSP na obiektach. W Fijewie, na podwórzu PGR oczekiwali na strażaków ogn. Henryk Szymczak i kierownik Piotr Falęcikowski. W ćwiczeniach udział brały jednostki: Działowo, Mgowo, Dębieniec, Gawłowice, Goryń, Książki, Fijewo.

Ćwiczenia OSP w Mgowie.

2 kwietnia 1979 roku w PGR Mgowo odbyły się ćwiczenia OSP z terenu gminy Płużnica jednostek M i S. Ćwiczenia „obsługiwali”; komendant gminny OSP Mieczysław Krauze, ogn. Henryk Szymczak z Komendy Rejonowej Straży i pracownik PPGR Ryszard Kuć.

Ćwiczenia.

17 kwietnia 1979 r. w Wąbrzeźnie odbyły się ćwiczenia jednostek OSP w Młynie PZZ. Jednostka winna zgłosić się jak do udziału w akcji ratowniczej, ze sprzętem i w obsadzie 4-6 ludzi

Bezpieczeństwo w Zakładzie.

19 grudnia1979 r. kierownicy Zakładów Rolnych otrzymali pisma dyr. PPGR Wałycz w sprawie zabezpieczenia Zakładu na okres Świat Bożego Narodzenia… wprowadzono dyżury, sprawdzono sprawność sprzętu ppoż. zabezpieczenia pojazdów przed możliwością uruchomienia, wydano zakaz wprowadzania „zastępców z rodziny, a zwłaszcza dzieci do obsługi zwierzą

Ćwiczenia w Mgowie.

12 kwietnia 1980 r. w PGR Mgowo przeprowadzono ćwiczenia jednostek straży z terenu gminy Płużnica. W organizacji wspomagała sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lucyna Lemanowicz (pracownica Urzędu Gminy).

Zawody Zakładowych OSP.

10 maja 1980 r. odbyły się w Działowie zawody jednostek zakładowych OSP. W tych zawodach uczestniczyły jednostki z  gm. Płużnicy: Orłowo, Bartoszewice, Mgowo, Goryń. Uczestniczyły również ZOSP z pozostałych gmin rejonu: Wałycz, Niedźwiedź, Łobdowo, Nielub, Wąbrzeźno, Sosnówka, Książki, Fijewo, Dębieniec. W wyniku tego na I zawody  sportowo-pożarniczych Przedsiębiorstw PGR  w Zakładzie Rolnym w Rogóźnie zakwalifikowały się OSP w grupie ‘M’ ZOSP Goryń, w grupie ‘S’ ZOSP Niedźwiedź i Działowo. W zawodach stratować miały 10 osobowe sekcje. Pismo podpisał dyrektor PPGR Wałycz Władysław Barczak.

1980 zawody ZOSP PGR

Kolejno od lewej; …,…,…, …, …, Mieczysław Krauze, Jan Miklaszewski, …, Władysław Barczak, Henryk Szymczak, Marian Wiecki.

 

 

 Na zdjęciu  niżej są obecni między innymi; kierownik Zakładu Rolnego Działowo Wiśniewski (w okularach), komendant Marian Wiecki, strażak z PSP Henryk Szymczak.

Różne strażackie sprawy;

23 lutego 1981 r. przedstawiciele OSP uczestniczyli w Gminie w szkoleniu zespołów kontrolnych ppoż. Było to bezpośrednie przygotowanie do prowadzenia corocznych kontroli jednostek OSP w zakładach, nieruchomościach i gospodarstwach rolnych. Taka kontrola odbyła się  na terenie gminy Płużnica w dniach od 16 marca do 18 kwietnia i uczestniczyli w nich przedstawiciele OSP.

20  maja 1981 r. o godz. 14,oo w Płużnicy odbyły się zawody gminne OSP i ZOSP z terenu gminy w systemie uproszczonym; ćwiczenia alarmowe bojowe, rozwinięcie linii głównej z dwóch odcinków węża W-75, oraz dwie linie gaśnicze po jednym odcinku węża W-52, i podanie wody do tarczy. Tor przeszkód miał długości 225 metrów, na każdym odcinku biegu rów z przeszkodą.  Przewidywany czas trwania zawodów; dwie godziny.

19 września 1981 r. Zarząd Gminny za poleceniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnych wydał polecenie przygotowania OSP Działowo i pozostałych jednostek typu „S” w rejonie wąbrzeskim do przeglądu technicznego. Przegląd prowadziła komisja wojewódzkiej Komendy Straży. W czasie przeglądu sprawdzano; Bezpieczeństwo Higiena Pracy w jednostkach, stan radiostacji, prowadzenie inwentaryzację sprzętu pożarniczego i gospodarki materiałami pędnymi.

Przedsiębiorstwo  PGR Wałycz w dniach 3-5 grudnia 1981 r. organizowało w  Zakładzie Rolnym w Fijewie w godzinach 9,oo-14,oo szkolenie dla mechaników motopomp OSP  Zakładowych PGR: Bartoszewice, Orłowo, Goryń, Działowo, Mgowo.

Komendant Powiatowy kpt. Marian Wiecki powiadamiał naczelnika OSP Henryka Reicha o zorganizowaniu w dniu 1 kwietnia 1982 r. o godz. 9,oo w Bartoszewicach ćwiczeń jednostek strażackich, których zadaniem będzie szklenie mechaników motopomp, obsługa radiotelefonu samochodowego, kierowanie akcjami gaśniczymi w zakładach pracy. Komendant kończył pismo uwagą: „proszę o dołożenie wszelkich starań, ażeby przybyć na ćwiczenie, mając na uwadze stan wojenny”.

20 kwietnia 1982 r. w Wąbrzeźnie odbył się przegląd techniczny z rejonu wąbrzeskiego. W związku z tym należało się stawić samochodem strażacki, wraz z pełnym wyposażeniem. Komendant Powiatowy ustalił odpowiedzialnych; naczelników, kierowców OSP i kierownika Zakładu….. mjr poż. Marian Wiecki

3 maja 1982 r. o godz. 9,30 zawody gminne  Bielawy w systemie uproszczonym

Zdarzenia we wsi Goryń.

 16 kwietnia 1980 roku w Goryniu o godz. 15,30 płonęła drewniana wiata i stóg ze słomą i sianem w gospodarstwie rolnym Mariana Kowalskiego. Szkody rolnika policzona na 10 000 zł. Akcją dowodził Jan Szatkowski z OSP Błędowo. Uznano, iż przyczyną było podpalenie.

  W 1991 roku strażacy płużniccy brali udział w 12 akcjach ratowniczych i gaśniczych w miejscowościach w najbliższej okolicy, w tym także w gaszeniu pożaru w Goryniu. Również w latach 1992-1993 prowadzili akcje gaśnicze w tej wsi. Podobnie było w1996 roku.

W 2001 roku OSP Płużnica w składzie; Jerzy Drzyzga, Lech Jazownik i Ryszard Stafiej 16 października wypompowywali wodę z  zalanej piwnicy w Goryniu.

2 grudnia 2002 roku o godz. 17,25 wybuchł pożar, który OSP Płużnica i inne jednostki, w tym z Wąbrzeźna gasiły w domu gminnym w Goryniu. Pożar wywołały nielegalne przeróbki instalacji elektrycznej.

7 wrzesień  2002 roku w Goryniu pod nr. 17 w studni miało miejsce zdarzenie? do którego wysłano 1 zastęp

2 grudnia 2002 roku o godz. 17,25 w Goryniu wybuchł pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Do gaszenia pożaru wysłano 2 zastępy strażaków.

25 grudnia 2006 roku miał miejsce w Goryniu wypadek samochodu osobowego RENAULT, do likwidacji jego następstw skierowano 2 zastępy strażaków.

12 października 2007 roku w Goryniu … bud mieszkalny mz . Skierowano jeden zastęp

26 stycznia 2008 roku w Goryniu konar drzewa spadł na linię energetyczną. Do likwidacji skutków skierowano jeden zastęp.

28 sierpnia 2009 roku strażacy usuwali zwalone drzewo.

*mz-miejscowe zdarzenie

Strażacy z Gorynia.

[Wykaz pochodzi z 1965 roku. *rok urodzenia]

 1. Bollin Jerzy[*1947]
 2. Bollin Ryszard[*1943]
 3. Gołębiewski Tadeusz[*1937]
 4. Gronia /Grania/ Albin[*1942]
 5. Kowalski Alojzy[*1937]
 6. Lewandowski Bogdan[*1946]
 7. Malinowski Bernard[*1940]
 8. Marciniak Tadeusz[*1938]
 9. Piątkowski Jerzy[*1935]/naczelnik
 10. Piątkowski Stefan[*1933]
 11. Styczyński Alfons[*1923]/prezes/
 12. Wiśniewski Edmund[*1931]/z-ca naczelnika/
 13. Wiśniewski Eugeniusz[*1947]
 14. Zawieracz Edmund[*1929]/sekretarz/
 15. Szczęsny Stefan[*1924]/czł. Zarządu/
 16. Simson  Alfons[*1940]

Zarząd OSP  w 1965 roku.

Piątkowski Jerzy[*1935]/naczelnik/

Styczyński Alfons[*1923]/prezes/

Wiśniewski Edmund[*1931]/z-ca naczelnika/

Zawieracz Edmund[*1929]/sekretarz/

Piątkowski Stefan[*1933]/gospoda