Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Historia wsi gm. Płużnica

Pałac Działowskich w Mgowie …

 

 

 

 

 

 

 

Głowino – głowa..szczyt..wzniesienie.Glovino (1222), Lugindorf (1256,1311), Legendorf (1418),Loedendorff, Mgowa (1526), Głowino, Glowen, Megow, Mgłow, Lugendorf, Logendorf, Legendorf, Lenhdorf, Mgłowo, Mgłowin..

 Zebrałem w latach 1974 – 2010 Płużnica Janusz Marcinkowski

Wieś w 1173 roku należała do dóbr wojewody (komesa) mazowieckiego Żyra z rodu Powałów.

Continue reading

 Weburg, Weborg, Weberg, Wyewyorki(1521), Wiewiórken, Eichom, Wiewiórki

 Zebrałem w latach 1974 – 2010 Płużnica Janusz Marcinkowski

Pierwsze ślady osadnictwa w miejscowości pochodzą z epoki neolitu. Jako pierwsza pojawiła się na terenie obecnej wsi ludność kultury późnej ceramiki wstęgowej (przełom IV/V tysiąclecia p.n.e. do IV tysiąclecia p.n.e.), następnie kultury pucharów lejkowatych (ok. 3700 – 1900 p.n.e. Wiadomo, że w II okresie epoki brązu istniała tu osada kultury pomorskiej

 Najważniejszy obiekt we wsi …. szkoła zdjęcie z zasobów szkolnych z l. 70 tych ub. wieku… Continue reading

Villisaz, Villisass, Villisaß, Wielsons, Willsons, Welsas, Feldządz, Wieldząz, Wieldacz, Velsaz, Welsaiz, Welzas,Wyeldzandz, Wieldsadz

 Zebrałem w latach 1974 – 2010 Płużnica Janusz Marcinkowski.

Zarejestrowano tu ślady dwóch faz osadniczych. Czas funkcjonowania osiedla można odnieść do okresu wczesnośredniowiecznego (XII wiek) oraz późnośredniowiecznego (XIII -XIV wiek). W tym czasie do grodu od strony południowej przylegała nieobronna osada. Najprawdopodobniej przez Wieldządz we wczesnym średniowieczu przebiegał szlak handlowy z Kujaw do Prus. Pierwszej wzmianki o wsi dokonano  w dokumencie-przywileju łowickim księcia Konrada Mazowieckiego z 1222 roku  nadającego między innymi gród Wieldządz (Villisaz) biskupowi Chrystianowi, który miał podjąć się walki z pogańskimi Prusami. Z wcześniejszych czasów odkryto tu monety rzymskie i arabskie.

Góra Zamkowa „Schlossberg” w Wieldzadzu …

Continue reading