Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Aktualności; ‚Janusz M’

Dla Niepodległej i dla Pamięci w Błędowie!

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2019 rok.

W Błędowie w dniu 11 listopada br. „Stowarzyszenie Nasza Wieś”, samorząd wsi, strażacy byli organizatorami i uczestnikami kolejnej uroczystości dla uczczenia powrotu Pomorza do Macierzy w 1920 roku. Na uroczystość tą złożyły się; msza w intencji Ojczyzny, upamiętnienie miejsca mordu Polskich Patriotów w październiku 1939 roku w błędowskim lesie i zakończenie projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nasza Wieś”: „Od Niepodległości do Wolności”.
W mszy udział wzięli mieszkańcy wsi, członkowie rodzin zamordowanych, strażacy, przedstawiciele samorządów; sołtys wsi Dorota Karpus, radni: Józef Kucięba z Wiewiórek, Wiesław Karwan z Płąchaw, wójt gminy Marcin Skonieczka.

niepbłed (1)

Msza za Ojczyznę w 101 rocznicę odzyskania Niepodległości Polski w kościele w Błędowie. Mszę odprawił ks. Stefan Szajda.

niepbłed (4)

Poczet strażacki i delegacja „Stowarzyszenia Nasza Wieś” po wyjściu z kościoła.

Do miejsca zbrodni, które teraz będzie upamiętnione prowadzili nas sołtys wsi Dorota Karpus i pp. Lucyna i Wojciech Groth. Szliśmy tym samym skrajem lasu, którym niemieccy zbrodniarze prowadzili Naszych na śmierć!

niepbłed (2)

niepbłed (3)

niepbłed (5)

Stanęliśmy naprzeciw miejsca zbrodni z 1939 roku. Wokół szumiał las i podobna, ciepła, spokojna jesień – jak ta w tamtych dniach!

niepbłed (7)

Miejsce Pamięci, za przyzwoleniem zarządu lasów zostało oznaczone głazem i prostym, dębowym krzyżem. Wokół tej „świętej sprawy” krzątał się od samego początku do końca Wojciech Groth, dla którego była to realizacja postanowienia, które wypłynęło podczas naszych rozmów historycznych z jego ojcem Romanem Grothem, który wraz ze spełnieniem potrzeby-obowiązku upamiętnienia tego miejsca 9 października 2019 r. odszedł od nas na zawsze!

niepbłed (6)

Umieszczono tablice przypominające ofiary hitlerowskiej nienawiści:

Napisy głoszą: „W tym miejscu w październiku 1939 roku zamordowano 6 mieszkańców wsi Błędowo”.  Obok dodano listę mieszkańców Błędowa zamordowanych w czasie II wojny.

niepbłed (8)

Wiązanki kwiatów i znicze w miejscu zbrodni złożyli;

niepbłed (9)
Marin Skonieczka, Wiesław Karwan, Kazimierz Chmielewski, Marek Łęgowski, Wojciech Groth,

niepbłed (10)

Alina Szyszka, Jan Dąbrowski, Tomasz Kowalski. Mirosław Wąż, Piotr Falecikowski.

Trzecia część tego niezapomnianego dnia została przygotowana przez Stowarzyszenie Nasza Wieś na sali świetlicy wiejskiej. Spotkanie prowadziły: Anna Szatkowska i Alina Szyszka.

niepbłed (13)

Prowadzenie przez Panie wielu projektów skierowanych so społeczności Błędowa i okolicznych wsi jest zawsze perfekcyjnie przygotowane, a wszystkie Panie z Błędowa zaangażowane w te społeczne roboty zasługują na Wielkie Uznanie. Mogę tylko dodać, iż wszyscy uczestniczy i obserwatorzy błędowskich spotkań, od lat organizowanych są zawsze pod wielkim wrażeniem gościnności, sprawności organizacyjnej i dobrze przemyślanym, z wieloma elementami realizowanym programem. Chwała Im za to!

Uczestnicy spotkania w dniu 11 listopada 20019 r.

niepbłed (12)

Oddano głos gościom;

Przedstawiłem okoliczności uczestnikom spotkania okoliczności podjęcia pomysłu postawienia w miejscu mordu w 1939 roku przez hitlerowski Selbstschutz na mieszkańcach wsi Błędowo i znaczącą rolę wspomnień właśnie zmarłego Romana Grotha na zrealizowanie tej inicjatywy przez jego syna, a krewnego zamordowanego Pawła Grotha.

Marcin Skonieczka, wójt gminy przypomniał, iż obchodzone święto jest możliwe dzięki odzyskanej niegdyś niepodległości, ale również dzisiejszemu położeniu Polski w partnerstwie wolnych i równych europejskich narodów, wśród których jest nasza szansa na rozwój i bezpieczeństwo narodowe.

niepbłed (15)

Marcin Skonieczka

Przedstawiono nam program artystyczny w wykonaniu zespołów błędowskich dzieci,  przygotowany przez Grażynę Majewską, a w trakcie występu wspomagany przez Alinę Szyszkę.

niepbłed (14)

Zespół seniorów zatańczył nam przepięknie mazura.

niepbłed (17)

Zespoły taneczne to wielka praca i osiągnięcie realizowanych programów przez Stowarzyszenie Nasza Wieś. Życzymy im, aby dalej cieszyli nasze oczy! Następnie słuchaliśmy wiersza w wykonaniu Zuzanny Pawlusek oraz prozy Władysława Rejmonta „Orka” z podzielonymi rolami przedstawionymi przez członków zespołu.

niepbłed (16)

Od lewej: Zuzanna Pawlusek, Zbigniew Zadka, Marzena Kantak, Barbara Szatkowska, Anna Szatkowska, Krzysztof Ślesar.

Prowadzące Panie zarządziły wspólne śpiewanie, przy głównym wykonania chóru złożonego z zespołu taneczno-śpiewaczego, oraz strażaków i przybyłego na tą okoliczność „wojska”-grupy rekonstrukcyjnej „Stowarzyszenia Twierdza Chełmno”.

niepbłed (18)
Zespół śpiewał przy akompaniamencie gitar w rękach Doroty Rygielskiej i Marty Aniszewskiej. Śpiewano nasze wojskowe piosenki z tamtych lat.

Odnotujmy obecność mieszkańców, gości, a przede wszystkim członków rodzin zamordowanych mieszkańców wsi.

Od lewej: Barbara i Jan Szatkowscy, Janina Brudniewicz, Krystyna Jaworska, Genowefa i Zdzisław Warżałowie.

niepbłed.

Andrzej i Genowefa Kabatowie z wnukiem, Urszula i Piotr Falecikowscy.

niepbłed (19)

Na pierwszym planie: pp. Karwanowie i Marcin Skonieczka z dziećmi. Kolejno: Kazimierz i Elżbieta Chmielewscy, Marzena Aniszewska, Grażyna Majewska i ks. proboszcz błędowski ks. Stefan Szajda.

niepbłed (20)

Strażacy: Marek Łęgowski, Andrzej Szyszka, Jan Dąbrowski, dalej; Maria i Marian Balonowie.

‘Dla niepodległej’.

 [Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2015 r.]

 W dniu 10 listopada 2015 roku spotkaliśmy się na sali w urzędzie gminnym, aby w skromny sposób wraz z kilkoma Kombatantami II wojny uczcić nasze narodowe ‘Święto Niepodległości’. Byli więc Ci, dla których II wojna to nie tylko wspomnienie ale również osobiste doświadczenie często dramatycznych chwil przeżywanych przez żołnierzy ‘Września’, żołnierzy Ludowego Wojska, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, partyzantów różnych formacji; BCH, Al, AK, przymusowych robotników i podopiecznych czyli kombatanckich wdów.

 

 W spotkaniu brali udział kombatanci;

Maria Starba z Płużnicy, Helena i Seweryn Pawlikowscy z Ostrowa, Helena Chmiel z Nowej Wsi Królewskiej.

Ponadto zaproszono radnych, sołtysów wsi, dyrektorów szkół. Młodzież szkolna, nauczyciele przygotowali program poezją i pieśniami utkany.

Uroczystość otworzył Marcin Skonieczka wójt gminy. Następnie deklamowały i śpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Płużnicy. Dostałem i ja-piszący te słowa swoje kilkanaście minut na wspomnienie o ludziach, którzy już odeszli, a tworzyli organizację kombatancką w ostatnich kilkudziesięciu latach. Z mojej strony było to także ‘sprawozdanie’ z tego co wspólnie zrobiliśmy w gminie Płużnica, aby pamięć o ludziach nie zaginęła, w myśl słów Wisławy Szymborskiej:

„Umarłym wieczność dotąd trwam dokąd pamięcią im się płaci”.

Dla tej pamięci w ostatnich latach przy pomocy moich przyjaciół kombatantów; Bronisława Drzyzgi, Czesława Frączka, Stefana Ślusarza i Jerzego Weisnera napisałem opracowania;

-„Lista zamordowanych w gminie Płużnica”.

-„Pomnik pamięci w Błędowie”.

-„Pomnik w Uciążu’

-„Kombatantom Pamięć”.

-„Zamordowani w Mgowie”

-„Pomniki pamięci”.

-„Kombatanci gminy Płużnica”.

Ponadto wiele ludzkich i często dramatycznych losów zapisanych jest w różnych opracowaniach; historii, ludzi, rodzin, organizacji i wsi.

Większość z nich jest dostępna na mojej stronie internetowej; ‘pluznickiehistorie’.

 

Kombatantki; Maria Starba, Helena Chmiel.

 

Seweryn Pawlikowski, Marcin Skonieczka i Helena Pawlikowska

 

 

 

 

Wcześniej i później urodzeni! Autor artykułu, Wojciech Bartoszewski i dziewczęta;

 Pięknie zaśpiewały nam dzieci z naszej płużnickiej szkoły… razem też zaśpiewaliśmy nasz narodowy hymn!

W zespole uczniów Szkoły Podstawowej wystąpili; Paulina Abramowska, Julia Antoszek, Jakub Fijałkowski, Jakub Jarząb, Izabela Klenczewska, Dominika Kowalska,  Kacper Lenar, Malwina Lenar, Adam Lisewski, Julia Pietrzak, Aleksandra Rogucka, Małgorzata Socha, Ewelina Sokół, Natalia Wątroba, Marcel Waszczeniuk, Amelia Zdziech.

 

 

 

Pani Helena Chmiel otrzymała kwiaty od młodego człowieka ze Szkoły z Płużnicy.

Nauczyciele, dyrektorzy szkół;

 

Dorota Horodecka, Marlena Miastkowska-Makowska.

 Dorota  Rygielska, Elżbieta Małek, Szymon Czarnecki.

Między innymi obecni byli sołtysi, radni;

 

Leszek Ozorowski, Krystyna Makowska, Józef Boruta.

 

 Stanisław Świerad, Marian Borowiec,  Lucyna Michałowska.

 

 Obecni byli redaktorzy ‘wąbrzeskiej kablówki’…

 

Nad wszystkim panowała Elżbieta Wiśniewska

Protokół

 z posiedzenia wyjazdowego Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie w dniu 22 czerwca 2015 r.

—————————————————–

Posiedzenie odbyło się w siedzibie OSP Niedźwiedź, gdzie przywitał nas naczelnik OSP Piotr Górski.

Obecni byli członkowie Zarządu; Jarosław Herbowski, Edward Kruk, Stanisław Macikowski, Janusz Marcinkowski, Zygmunt Pastucha, Zbigniew Szydzik, Leszek Talarek, Jarosław Tylmanowski.

Póki nie przepędził nas wielce pożądany deszcz siedzieliśmy na dworze przed remizą OSP i świetlicą wiejską razem z sobą stojącymi.

Remiza i świetlica wiejska w Niedźwiedziu.

 

 Od lewej; Jarosław Tylmanowski, Zbigniew Szydzik, Zygmunt Pastucha, Leszek Talarek, Jarosław Herbowski, Edward Kruk , Stanisław Macikowski.

 Gospodarz posiedzenia Piotr Górski i autor notatki.

Rozmowa toczyła się wokół kilku problemów strażackich będących przedmiotem organizacji w najbliższych kilku tygodniach. Wśród Jarosław Herbowski przedstawił scenariusz święta wąbrzeskich strażaków ochotników, którzy w dniu 3 lipca br. będą obchodzili swoją 140 rocznicę utworzenia straży ogniowej, na który to dzień przygotowano otwarcie nowej-zmodernizowanej strażnicy OSP. W dosyć gorącej dyskusji druhowie trochę się posprzeczali omawiając problem bezpieczeństwa w trakcie pokazu jaki planuje się 3 lipca na wąbrzeskim rynku. Ostatecznie rozstrzygnięcie szczegółów pozostawiono organizatorom.

Mówiliśmy o zbliżających się w lipcu zawodach oldbojów strażackich, które po raz pierwszy mają się odbyć na terenie gminy Płużnica, u strażaków w Błędowie. Zawody te, w których mogą startować strażacy w wieku powyżej 40 lat mający, cieszą się wśród strażaków coraz większą popularnością. Dobrze byłoby, aby strażacy z gminy gospodarza tegorocznych ‘bojów’ zaznaczyli większą niźli do tej pory obecność. Termin zawodów wyznaczono na 11 lipca. Co do regulaminu, który w szczegółach jest ustalony przez organizatorów, doradzono OSP Błędowo, aby skorzystać z dobrych doświadczeń poprzednich lat i wziąć wzór ze sprawdzonych zasad.

W informacyjnej części Leszek Talarek poinformował o przygotowaniu dla nauczycieli i uczniów szkół podziękowań i dyplomów za uczestnictwo w corocznym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Spotkanie w Niedźwiedziu było okazją do obejrzenia remizy OSP, która składa się z boksu garażowego w którym stoi średni samochód pożarniczy, gabinetu i całkiem wygodnej salki świetlicowej.

Obrazki z remizy OSP Niedźwiedź.

 Zainteresowaliśmy się również lekkim samochodem pożarniczym VW, którym dojechał na zebranie Zygmunt Pastucha z Blizienka.

 Do samochodu zaglądają; Jarosław Herbowski i Zygmunt Pastucha.

 Samochód jest już trochę wiekowy, ale posiada wyposażenie na potrzeby mniejszej kategorii zagrożeń. Został on wyprodukowany w 1987 roku, a ‘chodził’ u strażaków austriackich. Do jednostki w Blizienku trafił 6 lat temu zakupiony w znanej na Pomorzu firmie „UTRATA” z Chełmna handlującej samochodami pożarniczymi.

Spisał; Janusz Marcinkowski.