Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy
Biografie ludzi gm. Płużnica

Milo Józef z Wieldządza

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2014 r.

 [Fot 1957 r ]

 Józef Milo, syn Franciszka i Eugenii urodził się 1 lutego 1924 roku w miejscowości Zubowmosty na dzisiejszej Ukrainie. Wieś ta należy dzisiaj do rejonu kamioneckiego w obwodzie lwowskim. Liczy sobie 450 mieszkańców. Przed wojną, było to województwo tarnopolskie. Z tamtych rodzinnych stron zachował ten, tak mile dla ucha brzmiący wschodni językowy zaśpiew.

Służba w Ludowym Wojsku Polskim. W domowym archiwum zachował się „Dyplom za „gorliwe i żołnierskie wypełnienie obowiązku i akcji uświadamiania przed głosowaniem ludowy, 6-30 czerwca 1946 r. Po zakończeniu służby wojskowej należało mu się objęcie na własność gospodarstwa rolnego. Otrzymał 10 ha ziemi w miejscowości Wieldządz. Prowadził je do … roku.

 

 Józef Milo na służbie.

 

 Jest w szeregach wojska polskiego na ulicach Krakowa. Na zdjęciu w drugim szeregu z lewej.

 W latach 1951-1953 kształcił się w państwowej Ogólnokształcącej Szkole Korespondencyjnej stopnia licealnego w Toruniu. Ukończył tam trzy lata nauki otrzymując promocję do XI klasy. Miał więc tzw. małą maturę.

 Józef Milo samorządowiec;

Był przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotnowie, powiat Chełmno. Gromada Kotnowo funkcjonowała tylko w latach 1955-1958 po czym jako zbyt mała, składająca się z trzech wsi; Dąbrówki, Kotnowa i Wieldządza została rozwiązana. Wieldządz trafił do gromady Nowa Wieś Królewska, stąd też J. Milo widzimy dalej jako działacza tej gromady.

 

 Józef Milo pełnił funkcje w samorządzie terytorialnym. Oto wykaz tych funkcji;

Sekretarz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotnowie od 25 sierpnia 1953 do 1956 roku.

Przewodniczący Prezydium GRN w Kotnowie w latach 1956-1957.

Radny,członek Prezydium GRN w Nowej Wsi Król.  od 1957 do 1972 r.

Przewodniczący Prezydium GRN w Nowej Wsi trzykrotnie w l. 1957-1960, (25.04-24.10.1971) i ostatni raz jesienią 1972 roku., tuż przed likwidacją gromady Nowa Wieś Król. Przeważnie były to zastępstwa w momentach zmian na stanowisku przewodniczącego.

 Poniżej; Przed Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, od lewej sekretarz Elżbieta Neumann, przewodniczący Józef Milo,

Zapisek z kroniki szkolnej; „8 września 1957 r. w czasie odbywających się w dniu tym dożynek gromadzkich dzieci wieldządzkiej szkoły przygotowały część artystyczną, na którą złożyły się tańce, wiersze, piosenki oraz krótkie inscenizacje. „Cygan i Haneczka” oraz „Wesele we wsi krakowskiej”. Dzieci wręczyły również wieniec dożynkowy przewodniczącemu Prezydium GRN ob. J. Milanowi”.

Był członkiem organizacji, spółdzielczości. W l. 60 tych w-ce przewodniczący, Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Wieldządzu, po połączeniu z Bankiem w Płużnicy w 1968 r. był przewodniczącym Rady Banku Spółdzielczego w Płużnicy.

 Organizacje rolnicze . Józef Milo był członkiem organizacji spółdzielczych w gminie Płużnica jako delegat wsi Wieldządz. Pełnił tam funkcje w ich władzach. Były to; Kółka Rolnicze, Gminna Spółdzielnia „SCh”,Bank Spółdzielczy, który do lat sześćdziesiątych był w Wieldządzu, później przeniósł się do Płużnicy.

Uczestniczył w zebraniach, posiedzeniach tych gremiów. Między innymi 22 marca 1985 odbyło się walne zebranie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Płużnicy. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawiał Józef Milo.

 

 Od lewej; Zofia Krawczyk, Halina Balcerzak, Irena Piesio, Stefan Goral, Czesław Podosek, naczelnik gminy Ryszard Wasiński, przewodniczący GZRKiOR Mieczysław Matuszewski z Wieldządza, i członek zarządu gminnego GZRK i OR Jan Bartnik.

 

 Za działalność publiczną został odznaczony;

 Złotym Krzyżem Zasługi przez Radą Państwa 25 marca 1969 roku.

Odznaką Honorową za Zasługi dla rozwoju woj.bydgoskiego, nadaną 29 kwietnia 1968 r.

Medalem 40 lecia PRL w 1984 roku. Nadany przez Radę Państwa.

 Józef Milo zmarł 4 maja 1989 r. Pochowany został na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej.