Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy
Biografie ludzi gm. Płużnica

Mieczysław Krauze z Kotnowa

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Płużnica 2010 r. 

 

Mieczysław Krauze syn Franciszka, urodził się 13 listopada 1928 r. w Warpowicach k/ Golubia-Dobrzynia. W latach 50 kupił gospodarstwo w Kotnowie, który prowadził do swej śmierci 22 stycznia 2013 roku. Społecznie działał w spółdzielczości rolniczej będąc członkiem gminnych zarządów tych organizacji. Pasją jego życia była służba w Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez lat szefował miejscowym strażakom, w latach 70-80 tych ub. wieku pełnił funkcję komendanta gminnego OSP w gminie Płużnica. W 2009 roku Rada Gminy nadała mu tytuł; „Honorowego Obywatela gm. Płużnica”. Znajomi i przyjaciele zwracali się do niego pseudonimem „Wujek”

 

 Na zdjęciu, z lewej siedzi żona Mieczysława, a z prawej on sam.

Poniżej wśród sąsiadów; Mieczysław, Józef Bernady, Mieczysław Skoczylas, Henryk Pitan.

 

Wraz z sąsiadami uczestniczył w życiu wsi Kotnowo, w tym także w ostatniej posłudze. Od lewej; Kazimierz Święcki, Mieczysław Krauze, Władysław Młynarski, Feliks Wiśniewski i jego syn Marian, Ryszard Resel, Stanisław Bernady.

 Mieczysław Krauze na ciągniku w swoim gospodarstwie.

W spółdzielczej gromadzie. Był członkiem spółdzielni rolniczych; Gminnej Spółdzielni „SCh”, Kółka Rolniczego, Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółki Wodnej, spółdzielczości mleczarskiej. W tych organizacjach-instytucjach był członkiem rad nadzorczych u zarządów. Wszystkie one spełniały wobec rolników i wsi rolę usługową, handlową, finansową. Zawierały też elementy pracy kulturalnej i rozrywki na wsi.

Na zdjęciu poniżej wycieczka na Westerplatte pracowników i spółdzielców Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Wąbrzeźna w 1981 roku. W Radzie Nadzorczej OSM w Wąbrzeźnie byli Henryk Kucięba z Błędowa (stoi pierwszy z lewej) i Mieczysław Krauze (trzeci od lewej w ostatnim rzędzie).

Prezes Zarządu OSM w Wąbrzeźnie Roman Chrzanowski i Mieczysław Krauze.

 

Posiedzenie Rady Banku Spółdzielczego w Płużnicy w dniu otwarcia nowej siedziby w Płużnicy w 1982 roku. Od lewej siedzą; Stanisław Liskula z Czapel, Stanisław Piątek z Uciąża, Mieczysław Krauze, Tadeusz Puszkiewicz komendant gminny MO, Ryszard Wasiński naczelnik gminy, Mariola Pazik-Pytko sekretarz GK ZSL, Jadwiga Drzyzga, rolniczka z Płużnicy,… Pokucińska z Łabędzia członek władz wojewódzkich Banku i Helena Domachowska z Wiewiórek.

Działalność w samorządzie;

Samorząd gromadzki; sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Płużnicy w latach 60 tych. (Dzisiejsza salka katechetyczna). Od lewej; Stefan Duma sołtys Bielaw, Mieczysław Krauze, Karczewski sekretarz Komitetu Gromadzkiego PZPR, ……………., Feliks Duma przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Zbigniew Bujakowski przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wincenty Mendyk z Bielaw.

Sesja Gminnej Rady Narodowej w Płużnicy w 1985 r.

Mieczysław wielokrotnie uczestniczył w sesjach i komisja Rady reprezentując szczególnie w latach 80 i 90 tych, w których sprawował funkcję komendanta gminnego OSP. Poniżej na zdjęciu z Bronisławem Drzyzgą i Janem Dumą prezesami Zarządu Gminnego ZOSP. Byli to najbliżsi współpracownicy w ‘rządzeniu’ 15 jednostkami OSP w gminie Płużnica. Była to odpowiedzialność za stan gotowości jednostek do prowadzenie akcji ratowniczych, organizacja ćwiczeń, szkoleń, zawodów i strażackich uroczystości.

Należał do ZSL. Widzimy go na  konferencji sprawozdawczo-wyborczej  13 marca 1985 roku w Płużnicy. Od lewej; Józef Czaja przedstawiciel wojewódzkiej instancji ZSL, Franciszek Groth z Błędowa, Mieczysław Krauze, Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej i ….  z Kotnowa. 

 Ochotnicza Straż Pożarna; Wspominaliśmy z Mieczysławem Krauzem stare czasy. Lubi o nich opowiadać. Dla wielu był strażacką legendą. Jest dumny z pełnienia funkcji komendanta gminnego OSP. Tabliczka na jego domu wisi do dzisiaj!

 

Mieczysław Krauze przed swoim domem w Kotnowie w 2009 roku. Na domu wisiała przybita tabliczka…

Mieczysław w ‘koszarówce’  w latach 70 tych.

 Faktografia strażacka;

 Spotkanie strażackie w powiecie

Praca w straży wypełniała sporą część życia, poniżej przedstawiam garść faktów;

 1970]w tych latach we wsi Kotnowo prezesem OSP był Józef Bernady, a naczelnikiem Mieczysław Krauze. Tenże pełnił w latach 70-80 także funkcję gminnego komendanta OSP.

 1982}otrzymał świadectwo ukończenia kursu dla komendantów gminnych OSP w 1982 roku w Unisławiu.

Na ćwiczeniach;

Dla pamięci; 1987 r Uciąż -Mieczysław Krauze, Jan Duma, Bronisław Drzyzga.

 1992}11 stycznia był delegatem powiatowym na wojewódzki zjazd ZOSP.

 1993}24 kwietnia został zaproszony na akademię pożarnictwa woj. Toruńskiego w Kurzętniku.

 1996}nadal funkcjonowała jednostka OSP w Kotnowie, strażaków było 22, kierowali nimi prezes Eugeniusz Młynarczyk i naczelnik Mieczysław Krauze.

 1997}styczniowe zebrania organizacji wiejskich OSP obsługiwali; prezes Zarządu Gminnego ZOSP Bronisław Drzyzga, komendant gminny ZOSP Mieczysław Krauze oraz członkowie Zarządu Gminnego OSP.

 1998}w dniach 22 kwiecień-4 maj Mieczysław uczestniczył w kursie Komendantów Gminnych w Ostaszewie nad jeziorem Hartowiec. Zaproszenie sygnował późniejszy generał Zygmunt Politowski i prezes Bożesław Tafelski.

 1999}26 marca w sali urzędu gminy walne zebranie zarządu gminnego. Było tych posiedzeń wiele. Na spotkaniach tych decydowano o wszystkich ważnych wydarzeniach strażackich w gminie Płużnica.

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP w Działowie; Jan Miklaszewski, Mieczysław Krauze, Henryk Reich, Bronisław Drzyzga.

 2003}zwyczajowo otrzymywał zaproszenia, między innymi na świąteczne spotkanie strażaków powiatu wąbrzeskiego w dniu 16 grudnia w sali starostwa w Wąbrzeźnie.

 2003}22 czerwca uczestniczył w uroczystościach 115 rocznicy utworzenia straży pożarnej w Płużnicy. Zaproszenie wysłał prezes OSP Lech Jazownik i naczelnik OSP Ryszard Stafiej. W tym samym roku był uczestnikiem jubileuszu 100 lecia OSP w Nowej Wsi Królewskiej.

 2005}15 marca odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Gminnego W Płużnicy w remizie OSP w Nowej Wsi , w którym uczestniczył Mieczysław Krauze. Zapraszał prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP J. Boruta.

 2005}21 maja był obecny w Działowie, gdzie obchodzono uroczystość 50 lecia OSP. Zaproszenie wysłali; prezes OSP Rola Józef i naczelnik OSP Zbigniew Majewski.

 2006}27 maja obchodzono 50 lecie utworzenia OSP w Józefkowie. „Wujka” zapraszali; prezes Zarządu Gminnego ZOSP E. Kruk i w-ce prezes J. Boruta.

 2006}9 lipca otrzymał M. Krauze list pochwalny za długoletnią działalność w Kółkach Rolniczych w rocznicę 95 powstania KR i 25 rocznicę utworzenia SKR. List podpisała przewodnicząca Rady SKR Jadwiga Kunat i prezes Zarządu SKR Mieczysław Matuszewski.

 2006}28 grudnia uczestniczył w pierwszym gminnym strażackim spotkaniu opłatkowo-noworocznym w Czaplach.

 2007}M.Krauze jako strażacki senior otwierał uroczystość 50 lecia OSP Kotnowo. Szczególnie serdecznie witał strażackie wdowy. Zostały one uhonorowane kwiatami i dyplomami. Były to Stanisława Druch, Regina Wiśniewska, Elżbieta Ressel, Marianna Ksepko, Helena Radmerska, Alicja Socha, Maria Święcka, Halina Kulig.

 2007}8 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie seniorów strażaków ochotników powiatu wąbrzeskiego. Na spotkanie zaproszono również M.Krauze.

Od lewej; Jan Duma, Bronisław Drzyzga, Mieczysław Krauze.

 

2008}14 czerwca senior strażaków kotnowskich, były komendant gminny OSP, Mieczysław Krauze w 120 lecie OSP Płużnica trzymuje od naczelnika OSP Płużnica Ryszarda Stafieja upominek.

14 czerwca 2008 r. M.K rauze otrzymał podziękowanie od OSP Płużnica za długoletnią służbę w szeregach strażackich.

Seniorzy strażacy w 2009 roku na spotkaniu w Nowej Wsi Królewskiej: Jerzy Weisner z Czapel, Jan Wiśniewski z Wieldządza, Edward Borowski z Uciąża, Mieczysław Krauze, Tadeusz Stafiej z Płużnicy i Tadeusz Sosnowski z Wieldządza…

 Odznaczenia M. Krauzego; 2004; Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu zasług dla pożarnictwa (Prezes W. Pawlak )1992; Członek Honorowy Związku-uchwałą Zarządu Głównego ZOSP

Dyplomy; 1991 r. z okazji 70 lecia Związku, 1993 r. Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, 1994 r. Zarządu Wojewódzkiego ZOSP1995 r. Zarządu Wojewódzkiego ZOSP.

„Honorowy Obywatel gm. Płużnica” Na wniosek wsi Rada Gminy w Płużnicy przyznała Mieczysławowi Krauzemu za wieloletnią publiczną pracę zaszczytny tytuł. Uroczystość ogłoszenie tego faktu nastąpiła w świetlicy wiejskiej w Kotnowie 23 czerwca 2010 roku. Uroczystość przygotowała rada sołecka, stowarzyszenie pań, Klub pomocy Rodzinie i strażacy. Oprócz jubilata, jego żony uczestniczył syn Gabrieli z żoną Teresą.

Mieczysław Krauze w obecności pracownicy urzędu gminy Zenony Wach i przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Różyńskiej podpisuje pamiątkowy akt przyjęcia go w poczet „Honorowych Obywateli”.

 Życzenia Mieczysławowi Krauzemu składał prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Kruk.

W Kotnowie stawili się strażacy; Edward Kruk z Nowej Wsi, Józef Boruta z Józefkowa, Marian Piątek z Uciąża, Stanisław Bernady z Kotnowa,(Witold Kujaczyński z Kotnowa), Jan Simson z Wieldządza,……, Zbigniew Lemieszek z Kotnowa

W opracowaniu korzystałem między innymi ze zbioru zdjęć Mieczysława Krauzego, które obrazują jego działalność na przestrzeni kilkudziesięciu lat, tak w gminie Płużnica, jak i w powiecie wąbrzeskim. Dokonałem wyboru części z nich, aby zilustrować jego i innych strażaków pracę.

————————————–

Pogrzeb Mieczysława Krauze

 Opracowanie Janusz Marcinkowski [Zdjęcia Grzegorz Mucha]

22 stycznia 2013 roku zmarł honorowy komendant gminny ZOSP gm. Płużnica druh Krauze Mieczysław, w dwa później 24 stycznia 2013 r pożegnaliśmy Go na cmentarzu parafialnym w Płużnicy.

[Fot. l. 80 te ub. wieku]

 

Kościół parafialny w Płużnicy. Nad trumną pochyliły się strażackie sztandary.

 

 Mowę pożegnalną wygłosił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie dh Jarosław Herbowski, w poczcie sztandarowym; Marek Wiśniewski z OSP Wieldządz oraz płużniccy strażacy; Szymon Dudzik, Wiesław Kwiatkowski i Eliasz Stafiej.

Urodził się 13 listopada 1928 roku w rodzinie rolnika Franciszka Krauzego w Warpowicach, zmarł 22 stycznia 2013 roku w Kotnowie . Na teren gminy Płużnica przyprowadził się z Golubskiego w latach 60 kupując gospodarstwo rolne w Kotnowie.

Był działaczem ludowym w pełni tego słowa znaczeniu. Pracował społecznie w organizacjach spółdzielczych zasiadając we władzach; Gminnej Spółdzielni, Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Kółek Rolniczych i Spółdzielczości Mleczarskiej.

Prawdziwa jednak pasją Mieczysława Krauzego była Straż Pożarna, a jego macierzystą jednostką OSP Kotnowo. Pełnił w niej strażacką robotę poczynając od zwykłego strażaka, a kończąc na naczelniku i prezesie tej jednostki. W latach 2000 cznych, będąc już na emeryturze został jej honorowym strażakiem i honorowym prezesem Zarządu.

Był jednym z głównych inicjatorów i budowniczych remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w Kotnowie w latach 60 tych. Obiektem tym przez całe lata trzeba było się opiekować, naprawiać, modernizować. Zawsze przy tych pracach było widać Mieczysława Krauzego i jego strażackich przyjaciół, do którego-co lubił-zwracano się ciepłym i przyjaźnie brzmiącym pseudonimem „Wujek”.

Jeszcze w latach funkcjonowania gromad, a Kotnowo należało do gromady Płużnica, był członkiem gromadzkich władz strażackich. Od momentu powstania gmin w 1973 roku powierzono mu funkcję komendanta gminnego OSP. Wraz ze swych druhem i przyjacielem prezesem Zarządu Gminnego w Płużnicy Janem Dumą przez wiele lat ponosili odpowiedzialność za funkcjonowanie 15 OSP na terenie gminy Płużnica zrzeszających kilkuset strażaków. Był z pewnością najdłuższym stażem w tej części naszego województwa, komendantem Gminnym OSP. Funkcję tą pełnił 26 lat w l. 1973-1999.

W tym okresie, kiedy druh Mieczysław pełnił funkcję w strażach pożarnych zaszły w naszych jednostkach wielkie zmiany. Wspólnie budowaliśmy remizy strażackie, nabywaliśmy samochody pożarnicze, unowocześnialiśmy wyposażenie, a przede wszystkim ratowaliśmy życie i mienie naszych współobywateli.

Druh Mieczysław był z nami zawsze i wszędzie. Razem przygotowywaliśmy się w strażackiej służbie ćwicząc się i szkoląc. Bywał na zebraniach, uroczystościach, w kościele i na festynach. Zawsze przyjaźnie nastawiony, o swoistym poczuciu humoru, nie miał w sobie mani wyższości! Był bardzo lubiany przez wśród strażackiej braci-taki typowy brat łata!

Był doceniony wieloma wyróżnieniami, dyplomami i odznaczeniami. Za swoją strażacką służbę otrzymał najwyższe odznaczenie z jakiego są dumni strażacy. W 2004 roku otrzymał Medal im Bolesława Chomicza. Jego współobywatele z Kotnowa, Rada Gminy nadała kilka lat temu Mieczysławowi Krauzemu tytuł „Honorowego Obywatela gminy Płużnica”. Ze wsi Kotnowo odszedł człowiek który przez kilka dziesiątek lat był jej symbolem.

Druh Mieczysław Krauze był przez ponad 50 lat był również symbolem strażackiego poświęcenia się w służbie dla innych. Będzie nam Go brakowało!

W imieniu strażaków, w imieniu naszej społeczności łączymy się w żalu i smutku z rodziną Mieczysława-składam Wam nasze najszczersze wyrazy współczucia! Zapewniamy, iż o naszym Druhu i Przyjacielu nie zapomnimy.

Odszedł strażak legenda-Cześć Jego Pamięci!

W Jego pożegnaniu uczestniczyły delegacje; Państwowej Straży Pożarnej,Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, Ochotniczych Straży Pożarnych z Wąbrzeźna, Ludowic, Błędowa, Bielaw, Czapel, Józefkowa, Kotnowa, Nowej Wsi Królewskiej, Ostrowa, Płużnicy, Uciąża i Wieldządza.Wśród innych delegacji widzieliśmy sztandar Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz delegację Kotnowa, wsi w której mieszkał i prowadził gospodarstwo rolne i był prezesem miejscowej Straży.

Na zdjęciu; delegacja Kółek Rolniczych; Alicja Czaplicka i Jan Izbradt, proboszcz płużnicki ks. Roman Stefanowski, organista Sławomir Nowak. Poduszkę orderową niosą Stanisław Bernady z Kotnowa i prezes Zarządu Gminnego OSP Edward Krauze.

Strażackie delegacje;

Delegacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie; Z-ca komendanta mł. bryg. Ireneusz Wiśniewski,, Mł. bryg. Marek Węglerski,kpt Jarosław Kubasik.

  Prezes Zarządu Powiatowego OSP  Jarosław Herbowski w imieniu Wszystkich strażaków pożegnał Mieczysława Krauzego.

Delegacja Zarządu Powiatu OSP; Stanisław Macikowski

 

OSP Wąbrzeźno Poczet sztandarowy; Zygmunt Baran, Jan Gruszecki i Henryk Radzimiński.

 

 Prezes OSP Wąbrzeźno miasto; Stefan Pyć.

 

 OSP Ludowice Prezes Zygmunt Baran uzupełnił poczet z OSP Wąbrzeźno, natomiast w poczcie z Ludowic szli; Zbigniew Jaworski, Jan Sudziński i Piotr Januszkiewicz..

 OSP gminy Płużnica;

 

OSP Kotnowo, macierzysta jednostka Mieczysława naczelnik OSP Grzegorz Chojnacki.

 

 Delegacja wsi Kotnowo; Witold Kujaczyński i sołtyska wsi Grażyna Nowotnik.

 OSP Bielawy; Stanisław Wyżykowski, Kazimierz Goral, oraz Stefan Duma, Ryszard Kurnik,

 OSP Błędowo; Tomasz Ślesar i prezes Kazimierz Chmielewski

 

 OSP Czaple; Naczelnik Marian Sądowski, Marian Ingram.

 

 OSP Józefkowo; Na tą jednostkę przypadł udział w prowadzeniu konduktu ‘Komendanta’ na wieczną służbę; Jerzy Figalski, Jacek Korczak.

 

 Józef Boruta, Adam Wawszczeniuk i Tomasz Plewiński.

 

 OSP Nowa Wieś Królewska; Tomasz Młynarczyk, Arkadiusz Kruk, Mirosław Liszaj.

 OSP Ostrowo; prezes Wiesław Właśniewski, naczelnik Grzegorz Sokół.

 

OSP Płużnica; poczet sztandarowy; Szymon Dudzik, Wiesław Kwiatkowski, Eliasz Stafiej.

 

Janusz Szczepanik, Zbigniew Frączek, Ryszard Stafiej, Marek Liszaj

 

 OSP Uciąż; prezes Marian Piątek, Cezary Borowski.

 Kazimierz Künstler, Wiesław Krystoszek i senior gminnego strażactwa Edward Borowski.

 

 OSP Wieldządz; poczet sztandarowy; Jacek Grodecki, Mirosław Sosnowski, Marek Wiśniewski.

Jan Simson, prezes  OSP Zdzisław Maliński. W pogrzebie brał również udział Eugeniusz Welz z Wieldządza.