Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Pokaz w Uciążu.

22 maja 2015 roku na polach Mariana Piątka w Uciążu został zorganizowany pokaz pracy nowoczesnych maszyn i narzędzi rolniczych.

Dom i gospodarstwo Mariana i Bogusławy Piątków w Uciążu.

Na kilku hektarach użytków zielonych pod czujnym okiem rolników-przedsiębiorców rolnych prowadzono pokaz cięcia zielonki i wykonywania różnych prac z tym związanych.

Marek Rataj przedstawiciel firmy i organizator pokazu, oraz Marian Piątek.

Firmy sprzedające rolnikom ciągniki, maszyny i sprzęt rolniczy zachwalały potencjalnych klientom swoje produkty.

W jednym z namiotów urządzono profesjonalną salę wykładową w której kilkudziesięciu zgromadzonych rolników z bliższej i dalszej okolicy miały okazję wysłuchać i zobaczyć materiały promujące nowoczesne technologie pracy w rolnictwie. Wykładowcy-przedstawiciele firm zachwalali swój towar wskazując na parametry techniczne sprzętu, ich działanie ilustrowane filmami i na korzyści wypływające z nabycia takowych.

Organizatorem pokazu była firma „Lawson” z miejscowości Tupadły koło Inworocławia handlująca ciągnikami, maszynami rolniczymi, ogrodniczymi, komunalnymi itd.

Wystawą zainteresowani byli również miejscowi rolnicy; Aleksander Piątek, Zbigniew Mejger, Wiesław Krystoszek, Cezary Borowski oraz emeryci; Tadeusz Ciszewski, oraz na drugim zdjęciu stojący; Włodzimierz Dymek i Stanisław Flis.

Panowie rozdyskutowali się o stanie dzisiejszego rolnictwa i niespotykanych zmian jaki zaszły na  wsi i w rolnictwie w ostatnich dekadach. Zmiany te ostatecznie pożegnały chłopską wieś jaką znaliśmy-dobrze to czy źle- oto jest pytanie!

Relacjonował Janusz Marcinkowski.