Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy

Do Mieszkańców wsi Płużnica.

Zwrócono się do mnie o rozpoznanie pewnej tajemniczej sprawy – chodzi o rozpoznanie śladu po zmarłym samotnym Panu z Bydgoszczy, który miał mieć krewnych w naszej wsi w Płużnicy. Niestety nie znamy nazwiska Jego rodziny – łudzimy się, iż po opublikowaniu jego podobizny i kilku zdań biograficznych odezwą się na telefon 604 209 351 osoby, które Go rozpoznają. Niżej zdjęcie  i kilka danych Stanisława Kurasa, który odwiedzał-miał swoich krewnych w naszej wsi.

 

Stanisław Kuras urodził się w miejscowości Moskowittz  w Czechach 21 września 1943 roku. Mieszkał w Bydgoszczy przy ulicy Baczyńskiego 33 mieszkanie 51.

Zmarł 6 czerwca 2023 roku.  Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ulicy Wiślanej 19 lipca 2023 roku w sektorze nr 15.

 

 

 

 

 

 

Janusz Marcinkowski