Diariusze, Kroniki, Opowieści z terenu gminy
Osoby
Zaloguj się

ZJAZD RODU OSIŃSKICH PŁUŻNICA – LISEWO 2016.
Opracowanie Andrzej Bogucki.
—————————————–

osinscy_zjazd_znaczek

Dnia 20 sierpnia 2016 r. w Płużnicy i Lisewie odbył się Zjazd Rodu Osińskich potomków z linii wywodzącej się z Kotnowa i Józefkowa: Wawrzyńca (Laurentiusa) Osińskiego (1861-1938) i Katarzyny Osińskiej (1868-1942) z domu Jankowskiej i ich synów: Jana Osińskiego (1888-1945), Franciszka Osińskiego (1889-1981), Aleksandra Osińskiego, Bolesława Osińskiego, Władysława Osińskiego (1893-?), Stanisława Osińskiego (1900-1945), Juliana Osińskiego (1901-1947), Józefa Osińskiego, Bernarda Osińskiego (1905-1979). Ponadto mieli oni jeszcze 2 lub 3 córki, o których nie mamy wiadomości. Z powyższych dziewięciu braci Osińskich o czterech nie mamy bliższych wieści. Natomiast znamy większość potomków pięciu braci Osińskich. Ród Osińskich jest pochodzenia polskiego. Potomkowie utrzymują bliższe kontakty w poszczególnych linach rodzinnych i niektórych między rodzinnych. Osińskich, znamienitych rodowców i członków rodów spokrewnionych, nikt nie musiał na zjazd zapraszać, po prostu skrzyknęli się. Założeniem i celem organizacji Zjazdu Rodu Osińskich było uczczenie i pamięć przodków, bliższe poznanie się i integracja rodu, szczególnie najmłodszych naszych członków. Zjazd Rodu Osińskich został zorganizowany w Płużnicy i Lisewie, głównych najbliższych miejscowościach naszych przodków, gdzie znajdowały się i znajdują domy, miejsca pracy, gospodarstwa, parafie, cmentarze, urzędy gminy, szkoły, ośrodki kultury, obiekty zaopatrzenia, serwisy, warsztaty i in. Główną miejscowością władz terytorialnych od czasów pruskich zawsze były powiaty Chełmno i Wąbrzeźno.

Zjazd Rodu Osińskich rozpoczął się o 11.00 Mszą Św. w kościele parafialnym Św. Małgorzaty w Płużnicy w intencji uczestników Zjazdu Rodu Osińskich i wszystkich zmarłych członków Rodu Osińskich i Rodów spokrewnionych. Mszę Św. odprawił ks. kanonik Leszek Sudoł – proboszcz parafii, który jednocześnie wygłosił kazanie, w którym podkreślił wielkie znaczenie integracji rodzin i rodów. Jednocześnie ks. kanonik zaprosił przedstawiciela rodu Andrzeja Boguckiego do wygłoszenia z ambony niektórych aspektów z historii Rodu Osińskich, którego przodkowie w całości pochodzą z terenu parafii w Płużnicy. Bartłomiej Bogucki, z części Mszy św., nagrał amatorski krótki film. Po Mszy Św. modlono się, przy grobach Osińskich i osób spokrewnionych na cmentarzu parafialnym, zapalone zostały znicze. Na dotychczasowym grobie Franciszka i Stanisławy Osińskich, na cmentarzu w Płużnicy, za zgodą rodziny, w kwietniu 2016 r. została wymieniona i zamontowana nowa tablica nagrobna. W tym grobie oprócz Franciszka i Stanisławy Osińskich zostali też pochowani po swojej śmierci wspólni przodkowie Wawrzyniec i Katarzyna Osińscy. Grób ten zmienił dotychczasową funkcję z rodzinnego na rodową Osińskich. Grób ten stał się wspólnym łącznikiem potomków. Dbaniem o ten grób zobowiązano wszystkich potomków Rodu Osińskich. Właśnie przy tym grobie odbyła się wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. kanonik Leszek Sudoł. Następnie zostały wykonane oficjalne zbiorowe zdjęcia Zjazdu Rodu, które wykonali Bartłomiej Bogucki i Kacper Osiński. Później samochodami przemieszczono się z Płużnicy do Lisewa.
Spotkanie towarzyskie Rodu Osińskich odbyło się, przy suto zastawionym stole w Restauracji „Nad Stawem” w Lisewie. Na początku Andrzej Bogucki inicjator Zjazdu Rodu Osińskich, przedstawił historię Rodu Osińskich, szczególnie zaakcentował jej tragiczne wątki. Osińscy, podczas drugiej wojny w latach 1939-1945 zapłacili poniewierką i obfitą daniną krwi, doświadczając wielkich krzywd ze strony Niemców i Sowietów, okupantów Polski. Z 9 braci Osińskich Jan i Stanisław zginęli z rąk Sowietów, Władysław został zamordowany w przez Niemców w Oranienburgu, Bernard wywieziony do sowieckich łagrów, powrócił schorowany. O niektórych braciach, Aleksandrze i Bolesławie nie ma wieści. Symbolem odwagi i poświęcenia oraz bohaterką Rodu Osińskich jest Klara Osińska córka Franciszka z Józefkowa, licząca obecnie 89 lat, mieszkająca w okolicach Drawska Pomorskiego, która wyszła za mąż, za pochodzącego z Bartoszewic rybaka Jerzego Wojtewicza. Franciszka z Kęsików Osińska, żona Jana Osińskiego zmarła w 1981 r., zyskała miano Kustosza Pamięci Rodu Osińskich, ponieważ przez wiele lat krzewiła pamięć rodową. Miała doskonałą pamięć o wszystkich członkach rodów. Dużo wiadomości przekazała niżej podpisanemu swojemu wnukowi.

osinscy_zjazd_2_pamiatka_rv_2016
Zjazd Rodu Osińskich jednogłośnie uchwalił, że symbolem rodu będzie zielona jaszczurka na żółtym tle w tarczy. Jaszczurka, godło Towarzystwa Jaszczurczego, nawiązuje do bogatej historii Ziemi Chełmińskiej, w której żyje w różnych miejscowościach ród Osińskich. Barwy, heraldyczne zielona i żółta, nawiązują do herbu, flagi i kolorów gminy Płużnica, z którą identyfikują się rodowcy Osińskich. Z parafii i gminy Płużnica wywodzą się potomkowie Katarzyny i Wawrzyńca Osińskich, którzy na w tej ziemi żyli, pracowali w znoju i trudzie, modlili się i ginęli. Do dnia dzisiejszego żyją, pracują i są obywatelami gminy Płużnica. Zielona jaszczurka na żółtym tle jest symbolem heraldycznym rodu Osińskich i rodów spokrewnionych. Wszyscy spokrewnieni członkowie mogą używać obok swych rodowych pieczęci, herbów i znaków, także te z godłem jaszczurki.
Uczestnicy zjazdu otrzymali dwie pamiątki. Pierwszą, „Pamiątkę Zjazdu Rodu Osińskich”, w postaci zdjęcia złożonego z mniejszych fotografii z dostępnymi reprodukcjami starych zdjęć siedmiu braci Osińskich. Pamiątka zawiera aktualną fotografię „Poniatówki” w Józefkowie, dawnej własności rodzinnej Osińskich potem Urbańskich, kościoły parafialne: w Chełmoniu – miejscu chrztu Wawrzyńca Osińskiego w 1861 r., w Płużnicy i Lisewie. Kolejne zdjęcie przedstawia 500 – letnie drzewo – lipę. Jest to jedna z kilku pięknych lip rosnąca obok kościoła w Chełmoniu, zapewne okazały przyrodniczy świadek pamiętający narodziny Wawrzyńca Osińskiego. Kotnowo stanowi gniazdo urodzin wszystkich braci Osińskich. Symbolem w centrum Kotnowa, przy drodze wjazdowej z Józefkowa po lewej stronie stoi figura z Krzyżem. Naprzeciw figury z Krzyżem, na prawo od tej drogi, jest obniżony dołek, stała tam karczma ze sklepem, własność na przeł. XIX-XX w., Wawrzyńca i Katarzyny z Jankowskich Osińskich. Nadto Pamiątka posiada zdjęcie Grobu Osińskich, z nową tablicą – inskrypcją, na cmentarzu w Płużnicy. Druga pamiątka to okolicznościowy pamiątkowy okrągły znaczek – przypinka „Zjazd Rodu Osińskich” z „Poniatówką” oraz symbolem – zieloną jaszczurką na żółtym tle. Pamiątki zaprojektował Paweł Bogdan Gąsiorowski.

osinski1

Warto zapisać, że liczni obecni potomkowie rodu Osińskich i rodów z nimi spokrewnionych, nadal żyją mieszkają i pracują na Ziemi Chełmińskiej m. in. w Józefkowie, Kotnowie, Mgoszczu, Przydworzu, Wieldządzu, Toruniu, Grudziądzu, Nowej Wsi k/ Grudziądza, Kowalewie Pomorskim, Chełmży, Wąbrzeźnie, Świeciu nad Osą, Janowie k/Świedziebni, Chlebowie k/Świedziebni, Gortatowie k/Brodnicy, Szczuce k/Brodnicy, na Kujawach w Bydgoszczy, na Pomorzu w Gdyni, Wejherowie, Białogórze k/Krokowa, na Pojezierzu Drawskim, na Śląsku w Katowicach, w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Oczywiście to nie są wszystkie miejscowości. Warto ten wykaz uzupełnić.
Odzew Zjazdu Osińskich był bardzo pozytywny, wszyscy cieszyli się ze wspólnego spotkania. W dyskusji dopytywano się kiedy odbędzie się następny Zjazd, czy za rok, za trzy lub pięć lat? Można odpowiedzieć, odbędzie się wtedy gdy znajdą się aktywni młodzi potomkowie rodowcy, którzy zadecydują, czy chcą się spotkać. Wtedy będą musieli zebrać grupę chętnych osób w celu zorganizowania następnego Zjazdu. Tymczasem sprawa zorganizowania następnego Zjazdu Rodu Osińskich jest otwarta.
Według Wykazu Uczestników Zjazdu Rodu Osińskich w 2016 roku spotkali się potomkowie pięciu z dziewięciu braci Osińskich, synów Wawrzyńca i Katarzyny. Razem w Zjeździe uczestniczyło 40 osób, w tym 38 rodowców i ks. proboszcz oraz pan organista. Na Facebooku została założona 20 sierpnia 2016 r. Grupa Zamknięta – Osińscy, której administratorem jest Bartłomiej Bogucki. Komitet Organizacyjny Zjazdu Rodu Osińskich stanowili: Andrzej Bogucki, Ignacy Osiński, Mieczysław Osiński, Maryla Piotrowska, Elżbieta Romanowska, Katarzyna Zielińska.
Notki biograficzne.
Jan i Franciszka z Mroczkowskich Osińscy.
Jan Osiński i Franciszka z Mroczkowskich Osińscy to rodzice Wawrzyńca Osińskiego, protoplasty naszej gałęzi rodu, rozrodzonego w parafii Chełmonie. Skąd przybyli Osińscy na teren parafii Chełmonie, jaki posiadali status społeczny w okresie staropolskim, to pytania czekające na badacza genealogii. Rody Osińskich i Mroczkowskich być może pochodzą z Ziemi Chełmińskiej lub przybyły z za Drwęcy z Ziemi Dobrzyńskiej i z Mazowsza, jednak tą tezę należy udokumentować. Są to rody polskie wyznania rzymsko – katolickiego.
Wawrzyniec Osiński z żoną Katarzyną z domu Jankowską, zawarli ślub 10 stycznia 1888 roku. Wawrzyniec (Laurentius) Osiński, syn Jana i Franciszki z Mroczkowskich, urodzony 5 września 1861 roku w Chełmoniu, zamieszkały w Mlewie, poślubił Katarzynę Jankowską, córkę Adalberta [=Wojciecha] i Weroniki z Kwiatkowskich (napisano: Quiatkowskich) urodzoną 22 października 1868 w Josephdorf (czyli w Józefkowie), zamieszkałej w Kotnowie. Małżeństwo zamieszkało w Kotnowie, prowadzili karczmę ze sklepem. W Kotnowie urodziło im się 9 synów i 2 lub 3 córki. Córki zmarły w młodym wieku. Tak licznej rodziny nie mogli utrzymać z dochodów jakie przynosiło prowadzenie karczmy i sklepu. To był powód przeniesienia, zamieszkania i zatrudnienia rodziny w majątku ziemskim niemieckiej rodziny Plehnów w Józefkowie gmina Płużnica. Pracowali na majątku Plehnów w Józefkowie, zwiększyły im się dochody i polepszyła znacznie stopa życiowa. W okresie międzywojennym posiadali parcelę „Poniatówkę” w Józefkowie. Ten dom i ziemię odziedziczył syn Stanisław Osiński. Żyli razem 50 lat, obchodzili swoje Złote Gody. Wawrzyniec Osiński zmarł 22.08.1938 r. w wieku 77 lat w Józefkowie w domu w „Poniatówce”, pochowany 25.08.1938 r. na cmentarzu w Płużnicy. Katarzyna z Jankowskich Osińska, jego żona, ur. 22.10.1868 r., zmarła podczas drugiej wojny światowej w Józefkowie 23.05.1942 r. w wieku 74 lat, pochowana 25.05.1942 r. na cmentarzu w Płużnicy. Oboje zostali pochowani w jednym grobie. W tym samym grobie zostali pochowani jeden z ich synów Franciszek z żoną Stanisławą.
Synowie Wawrzyńca i Katarzyny Osińskich.
Jan Osiński (1888-1945), ur. w Kotnowie, ukończył szkołę rolniczą, był rządcą w majątku księcia Włodzimierza Puzyny w Gronowie oraz w Gronówku. Był tłumaczem języka niemieckiego i francuskiego, zabity w Gronówku przez Sowietów 8.05.1945 r. Pochowany na cmentarzu w Gronowie. Podczas I wojny wcielony do armii niemieckiej, walczył m. in. nad Marną, dostał się do niewoli francuskiej, gdzie przebywał przez długi okres czasu. Po pierwszej wojnie mieszkał i pracował jako pisarz podwórzowy w Chełmży. W latach 20. wyjechał i pracował w górnictwie we Francji jako tłumacz polsko – niemiecko – francuski. W Francji został członkiem TG „Sokół”. Ożenił się z Franciszką Kęsik (1896-1981, ur. w USA zm. w Bydgoszczy), która przed pierwszą wojną powróciła z rodzicami z USA do II Rzeszy. Jej rodzice osiedli w Wałdowie Królewskim, parafia Boluminek. Posiadali oni w Wałdowie sklep spożywczy i innych różnych produktów, jednocześnie prowadzili handel obwoźny. Dorosła Franciszka pracowała na majątku w Nawrze, gdzie poznała Jana Osińskiego. Po ślubie zamieszkali razem w Chełmży. Jan i Franciszka Osińscy z rodziną mieszkali w Chełmży, Gronowie, Gronówku. Po wojnie Franciszka z córkami mieszkała w Toruniu, potem w Bydgoszczy. Mieli trójkę dzieci: Józef (1917-1944), kawaler, bezdzietny (zginął na wojnie nad Berezyną), Gertruda (1924-1970) ur. w Chełmży, po wojnie mieszkała w Toruniu i Bydgoszczy, zmarła i pochowana w Bydgoszczy, panna, bezdzietna, Bogumiła (1933-2008) ur. w Chełmży pochowana w Bydgoszczy zamężna z Janem Boguckim (1926-2004).
Franciszek Osiński (1889-1981), ur. w Kotnowie, żył 92 lata, miał dwie żony Mariannę i Stanisławę z domu Nowicką i liczne potomstwo. Wcielony do armii pruskiej, później służył w Wojsku Polskim jako żołnierz hallerczyk. Mieszkał z rodziną w Józefkowie, pracował na majątku właściciela Plehna w charakterze kuczerea, szofera – kierowcy i ogrodnika. Prowadził majątkową oranżerię. Po drugiej wojnie od 1945 r. był właścicielem 7 hektarowego gospodarstwa rolnego w Józefkowie. Z pierwszego małżeństwa miał dzieci: Józefa, który zginął jako marynarz podczas wojny, Jana-żołnierza PSZ na Zachodzie – po wojnie w Wielkiej Brytanii. Gertruda oraz Klara, która została w 1945 r. wywieziona przez Sowietów do ZSRR, po roku prześladowań sowieckich powróciły do domu. Owdowiały Franciszek ożenił się ze Stanisławą z domu Nowicką (1898-1989). Z drugiego małżeństwa miał dzieci: Stanisław, Ignacy, Łucja, Regina, Helena, Anna i Urszula. Wraz z żoną Stanisławą pochowany został na cmentarzu w Płużnicy, w grobie rodziców Wawrzyńca i Katarzyny Osińskich.
Aleksander Osiński urodzony jak wszyscy bracia Osińscy w Kotnowie, przed i po drugiej wojnie mieszkał w Niemczech. Dzieci nie miał. Podczas pierwszej wojny służył w wojsku niemieckim, jako wachman na granicy w Aleksandrowie Kujawskim. o jego losach brak jest bliższych wiadomości.
Bolesław Osiński ur…. w Kotnowie, mieszkał w Grudziądzu miał 3 dzieci, zmarł przed drugą wojną. Brak bliższych informacji, w tym o potomkach.
Władysław Osiński (1893-?), ur. w Kotnowie, ukończył szkołę rolniczą, kawaler, służył w żandarmerii wojskowej Wojska Polskiego w Świeciu n/Wisłą, był rządcą majątków w Kiełbasinie i w Elzanowie, mieszkał w Elzanowie, prawdopodobnie posiadał też swoją ziemię w Elzanowie, przed drugą wojną posiadał samochód. Warto dodać, że był zapalonym myśliwym, uczestnikiem licznych polowań. Jego narzeczoną była Teresa. Aresztowany i zabrany przez Niemców do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, gdzie poniósł śmierć.
Stanisław Osiński (1900-1945), ur. w Kotnowie. W okresie międzywojennym posiadał po rodzicach Wawrzyńcu i Katarzynie Osińskich 10 hektarowe gospodarstwo rolne, parcelę „Poniatówkę” w Józefkowie. Podczas okupacji niemieckiej rodzina została wysiedlona z gospodarstwa i zamieszkała w Krusinie i Józefkowie w „Poniatówce” rodziny Ciszaków, na terenie gmin Lisewo i Płużnica. W 1945 r. wywieziony przez Sowietów do ZSRR i tam zamęczony, zmarł z wycieczenia. Z żoną Anastazją z Lubiewskich, która pochowana jest w Płużnicy, miał 2 córki. Pierwsza Agnieszka z męża Urbańska, mąż Stanisław zm. w wieku 94 lat – 25.01.2015 r., pochowany w Płużnicy. Urszula odziedziczyła gospodarstwo rolne wraz z „Poniatówką” w Józefkowie, gdzie gospodarowała z mężem Stanisławem. Druga córka Regina z męża Stremel, mąż Mieczysław. Posiadali gospodarstwo i mieszkali w Drzonowie. Na emeryturze zamieszkali Nowej Wsi k/Grudziądza.
Julian Osiński (1901-1947), ur. w Kotnowie, żona Bronisława z domu Wróblewska, zmarła w 1942 r. podczas drugiej wojny w Grudziądzu. Julian w 1945 r. ożenił się z Teresą Lewandowską, która po śmierci pierwszej żony Bronisławy wychowywała w Elzanowie synów Juliana. Tereska pracowała na plebani u księdza w Wielkiej Łące. Julian z rodziną mieszkał i pracował w Grudziądzu i Elzanowie. Pochowany na cmentarzu w Wielkiej Łące. Dzieci Juliana i Bronisławy: Henryk (1930-1950), bliźniacy Czesław – (1934-2011) i Eugeniusz – (1934-2015), Tadeusz, Edward.
Józef Osiński, ur. w Kotnowie, mieszkał w Józefkowie, po wojnie wyjechał do Niemiec Zachodnich, żonaty, miał 1 syna.
Bernard Osiński (1905-1979), ur. w Kotnowie, szofer i rolnik, żona Bronisława z domu Bagniewska (1907-1989) pochodziła z Józefkowa. Przed wojną był szoferem właściciela majątku ziemskiego Plehna w Józefkowie. Podczas wojny dostał się do niewoli sowieckiej w ZSRR, skąd powrócił do domu schorowany. Posiadał 5 hektarowe gospodarstwo rolne, w Józefkowie Dąbiu, gdzie od podstaw z rodziną zbudował dom i zabudowania gospodarcze, szeregowo dom i stajnię. Zmarł w Józefkowie pochowany z żoną Bronisławą na cmentarzu w Płużnicy. Dzieci Bernarda i Bronisławy z domu Bagniewskiej Osińskich: Benedykta (Benia, Benusia), Barbara, Alojzy, Brygida, Czesława, Mieczysław.
Dom „Poniatówka” w Józefkowie.
Dom „Poniatówka” w Józefkowie nr 43, obecnie jest własnością rodziny Urbańskich, znajduje się przy drodze od szosy Chełmno – Wąbrzeźno do Mgoszcza. „Poniatówka” to – drewniany dom w kształcie małego dworku z gankiem oraz 8 ha ziemi, który posiadali nasi Osińscy w Józefkowie k/ Lisewa, parafia Płużnica pow. Wąbrzeźno przedtem Chełmno. „Poniatówki” stanowiły małe osiedla powstałe w związku z parcelacją ziemi w latach 30. XX w. Nazwa pochodzi od nazwiska ówczesnego ministra rolnictwa Juliusza Poniatowskiego. Oprócz domu mieszkalnego w skład gospodarstwa wchodziły murowane budynki, stajnia na konie i źrebaki oraz krowy, jałówki i cielaki, budynek dla trzody chlewnej, kurnik budynek gospodarczy przeznaczony do hodowli drobiu (kury, indyki, gęsi, kaczki) oraz „szałerek” na gromadzenie opału drewna i węgla. W skład tego gospodarstwa rolnego wchodził ważny wielki budynek, drewniana stodoła zbudowana na podmurówce, przeznaczona do przechowywania zebranego zboża, siana i słomy. W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze, wóz i bryczka konna. W tej „Poniatówce” na gospodarstwie w latach 30. XX w. mieszkali przodkowie Katarzyna i Wawrzyniec Osińscy. Przed wojną prowadził 10 hektarowe gospodarstwo rolne jeden z ich 9 synów Stanisław Osiński z żoną Anastazją. Po wojnie do 1949 r. gospodarstwo prowadziła Anastazja Osińska z córkami Agnieszką i Reginą. W 1949 r. majątek przejęła w spadku córka Agnieszka Osińska, która wyszła za mąż za Stanisława Urbańskiego. Agnieszka i Stanisław Urbańscy przejęli 10 hektarowe, w tym 6 ha ziemi ornej i 4 ha łąk, gospodarstwo rolne z zabudowaniami w tym „Poniatówkę”, dokupili jeszcze dalsze 2 ha ziemi. Obecnie „Poniatówka” jest znacznie zniszczona, nadal trwa w krajobrazie Józefkowa, zamieszkana przez staruszkę Agnieszkę Urbańską i syna z rodziną. Ponieważ w Józefkowie w tym domu w 1938 r. zmarł Wawrzyniec Osiński, dlatego ta „Poniatówka” stała się sentymentalnym symbolem pamięci wszystkich członków rodu Osińskich i rodów spokrewnionych.

Osińscy Zjazd Rodu Opis zdjęcia zbiorowego 2016; Zjazd Rodu Osińskich Płużnica – Lisewo 20.08.2016. Fotografia zbiorowa przed kościołem parafialnym w Płużnicy 20.08.2016 r.

osinscy_zjazd_rodu_foto_zbior_20-08-2016

Stoją z przodu od lewej: Andrzej Bogucki syn Bogumiły z domu Osińskiej wnuk Jana Osińskiego, chłopiec Paweł Chojnacki syn Magdaleny wnuk Elżbiety prawnuk Eugeniusza Osińskiego praprawnuk Juliana Osińskiego, za nim Marta Zielińska córka Katarzyny z domu Osińskiej wnuczka Eugeniusza Osińskiego prawnuczka Juliana Osińskiego, Ignacy Osiński syn Franciszka Osińskiego, Barbara Welz z domu Osińska córka Bernarda Osińskiego, Józef Zieliński mąż Katarzyny z domu Osińskiej, Helena Kadukowska z domu Osińska córka Franciszka Osińskiego, Katarzyna Zielińska z domu Osińska córka Eugeniusza wnuczka Juliana, Adela Osińska z białą torebką wdowa po mężu Stanisławie Osińskim synie Franciszka Osińskiego, Anna Pyrzanowksa z domu Osińska córka Eugeniusza Osińskiego wnuczka Juliana Osińskiego, Mirosława Knozowska, żona Marka Knozowskiego, syna Anny Knozowskiej z domu Osińskiej, córki Franciszka Osińskiego, za nią Ilona Osińska żona Mirosława Osińskiego wnuka Juliana Osińskiego, Elżbieta Romanowska córka Eugeniusza Osińskiego wnuczka Juliana, Marek Knozowski syn Anny Knozowskiej z domu Osińskiej córki Franciszka Osińskiego wnuk Franciszka Osińskiego, dziewczynka Zuzanna Mucha córka Michaliny Osińskiej wnuczka Elżbiety Osińskiej prawnuczka Eugeniusza praprawnuczka Juliana, trzymająca córeczkę na ręku Michalina Romanowska córka Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej wnuczka Eugeniusza Osińskiego prawnuczka Juliana, Józef Andrychowski syn Urszuli Andrychowskiej z domu Osińskiej córki Franciszka wnuk Franciszka, dziewczynka Wiktoria Chojnacka córka Magdaleny wnuczka Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej prawnuczka Eugeniusza praprawnuczka Juliana Osińskiego, Urszula Bogucka żona Andrzeja, syna Bogumiły z domu Osińskiej wnuka Jana Osińskiego, Maria Piotrowska z domu Stremel córka Reginy Stremel z domu Osińskiej córki Stanisława Osińskiego wnuczka Stanisława Osińskiego, ks. kanonik Leszek Sudoł – proboszcz parafii p. w. św. Małgorzaty w Płużnicy, Benedykt Piotrowski mąż Marii Piotrowskiej z domu Stremel córki Reginy Stremel z domu Osińskiej córki Stanisława Osińskiego wnuczka Stanisława Osińskiego, organista parafii Sławomir Nowak.
Stoją z tyłu od lewej: Bartłomiej Bogucki syn Andrzeja syna Bogumiły z domu Osińskiej wnuka Jana Osińskiego prawnuk Jana Osińskiego, Dawid Mucha partner Michaliny Romanowskiej córki Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej wnuczki Eugeniusza Osińskiego prawnuczki Juliana, Barbara Prusik córka Urszuli Andrychowskiej z domu Osińskiej wnuczka Franciszka, Jan Grabiński mąż Maryli Grabińskiej córki Łucji Rydzyńskiej z domu Osińskiej córki Franciszka wnuczki Franciszka Osińskiego, Wiesława Osińska z domu Sakwińska z mamy z domu Kęsik żona Mieczysława Osińskiego syna Bernarda, Maryla Grabińska córka Łucji Rydzyńskiej z domu Osińskiej córki Franciszka wnuczka Franciszka Osińskiego, Ewa Kwiatkowska z domu Osińska córka Czesława Osińskiego wnuczka Juliana, Małgorzata Van Den Elzen z domu Osińska córka Czesława Osińskiego wnuczka Juliana, Mieczysław osiński syn Bernarda Osińskiego, Roman Knozowski syn Anny Knozowskiej z domu Osińskiej córki Franciszka Osińskiego wnuk Franciszka Osińskiego, Marek Welz syn Barbary Welz z domu Osińskiej córki Bernarda wnuk Bernarda, Grzegorz Chojnacki mąż Magdaleny Chojnackiej z domu Romanowskiej córki Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej córki Eugeniusza Osińskiego wnuczki Eugeniusza Osińskiego prawnuczki Juliana, Magdalena Chojnacka z domu Romanowska córka Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej córki Eugeniusza Osińskiego wnuczka Eugeniusz Osińskiego prawnuczka Juliana, Eugeniusz Osiński syn Eugeniusza Osińskiego, wnuk Juliana, Katarzyna Bogucka żona Bartłomieja Boguckiego syna Andrzeja syna Bogumiły z domu Osińskiej wnuka Jana Osińskiego prawnuka Jana Osińskiego, Kacper Osiński syn Eugeniusza Osińskiego wnuk Eugeniusza Osińskiego, prawnuk Juliana Osińskiego, Mirosław Osiński syn Eugeniusza Osińskiego wnuk Juliana.

Wykaz Uczestników Zjazdu Rodu Osińskich Płużnica – Lisewo 20 sierpnia 2016 r.
Potomkowie Jana Osińskiego;
Andrzej Bogucki syn Bogumiły z domu Osińskiej wnuk Jana Osińskiego, Urszula Bogucka żona Andrzeja, syna Bogumiły z domu Osińskiej wnuka Jana Osińskiego, Bartłomiej Bogucki syn Andrzeja syna Bogumiły z domu Osińskiej wnuka Jana Osińskiego prawnuk Jana Osińskiego, Katarzyna Bogucka żona Bartłomieja Boguckiego syna Andrzeja syna Bogumiły z domu Osińskiej wnuka Jana Osińskiego prawnuka Jana Osińskiego.
Potomkowie Franciszka Osińskiego;
Ignacy Osiński syn Franciszka Osińskiego, Helena Kadukowska z domu Osińska córka Franciszka Osińskiego, Adela Osińska wdowa po mężu Stanisławie Osińskim synie Franciszka Osińskiego, Marek Knozowski syn Anny Knozowskiej z domu Osińskiej córki Franciszka Osińskiego wnuk Franciszka Osińskiego, Mirosława Knozowska, żona Marka Knozowskiego, syna Anny Knozowskiej z domu Osińskiej, córki Franciszka Osińskiego, Roman Knozowski syn Anny Knozowskiej z domu Osińskiej córki Franciszka Osińskiego wnuk Franciszka Osińskiego, Józef Andrychowski syn Urszuli Andrychowskiej z domu Osińskiej córki Franciszka wnuk Franciszka, Barbara Prusik córka Urszuli Andrychowskiej z domu Osińskiej wnuczka Franciszka, Maryla Grabińska córka Łucji Rydzyńskiej z domu Osińskiej córki Franciszka wnuczka Franciszka Osińskiego, Jan Grabiński mąż Maryli Grabińskiej córki Łucji Rydzyńskiej z domu Osińskiej córki Franciszka wnuczki Franciszka Osińskiego.
Potomkowie Stanisława Osińskiego;
Maria Piotrowska z domu Stremel córka Reginy Stremel z domu Osińskiej córki Stanisława Osińskiego wnuczka Stanisława Osińskiego, Benedykt Piotrowski mąż Marii Piotrowskiej z domu Stremel córki Reginy Stremel z domu Osińskiej córki Stanisława Osińskiego wnuczka Stanisława Osińskiego.
Potomkowie Juliana Osińskiego;
Elżbieta Romanowska córka Eugeniusza Osińskiego wnuczka Juliana, Magdalena Chojnacka z domu Romanowska córka Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej córki Eugeniusza Osińskiego wnuczka Eugeniusz Osińskiego prawnuczka Juliana, Grzegorz Chojnacki mąż Magdaleny Chojnackiej z domu Romanowskiej córki Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej córki Eugeniusza Osińskiego wnuczki Eugeniusza Osińskiego prawnuczki Juliana, Paweł Chojnacki syn Magdaleny wnuk Elżbiety prawnuk Eugeniusza Osińskiego praprawnuk Juliana Osińskiego, Wiktoria Chojnacka córka Magdaleny wnuczka Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej prawnuczka Eugeniusza praprawnuczka Juliana Osińskiego, Michalina Romanowska córka Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej wnuczka Eugeniusza Osińskiego prawnuczka Juliana, Dawid Mucha partner Michaliny Romanowskiej córki Elżbiety Romanowskiej z domu Osińskiej wnuczki Eugeniusza Osińskiego prawnuczki Juliana, Zuzanna Mucha córka Michaliny Osińskiej wnuczka Elżbiety Osińskiej prawnuczka Eugeniusza praprawnuczka Juliana, Katarzyna Zielińska z domu Osińska córka Eugeniusza wnuczka Juliana, Józef Zieliński mąż Katarzyny z domu Osińskiej, Marta Zielińska córka Katarzyny z domu Osińskiej wnuczka Eugeniusza Osińskiego prawnuczka Juliana Osińskiego, Anna Pyrzanowksa z domu Osińska córka Eugeniusza Osińskiego wnuczka Juliana Osińskiego, Mirosław Osiński syn Eugeniusza Osińskiego wnuk Juliana, Ilona Osińska żona Mirosława Osińskiego wnuka Juliana Osińskiego, Eugeniusz Osiński syn Eugeniusza Osińskiego, wnuk Juliana, Kacper Osiński syn Eugeniusza Osińskiego wnuk Eugeniusza Osińskiego, prawnuk Juliana Osińskiego, Ewa Kwiatkowska z domu Osińska córka Czesława Osińskiego wnuczka Juliana, Małgorzata Van Den Elzen z domu Osińska córka Czesława Osińskiego wnuczka Juliana.
Potomkowie Bernarda Osińskiego;
Barbara Welz z domu Osińska córka Bernarda Osińskiego, Marek Welz syn Barbary Welz z domu Osińskiej córki Bernarda wnuk Bernarda, Mieczysław Osiński syn Bernarda Osińskiego, Wiesława Osińska z domu Sakwińska z mamy z domu Kęsik żona Mieczysława Osińskiego syna Bernarda.
Przedstawiciele parafii; ks. kanonik Leszek Sudoł – proboszcz parafii p. w. św. Małgorzaty w Płużnicy, Sławomir Nowak – organista parafii.

Oprac. Andrzej Bogucki, syn Bogumiły Boguckiej z Osińskich, wnuk Jana Osińskiego.